Foto af pilot
Andre uddannelser

Pilotuddannelsen

På den private uddannelse til pilot lærer du at føre et fly sikkert fra start til landing.

Fakta

Navn:
Pilot
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
2-4 år
Adgangskrav:
Gode skolekundskaber i dansk, engelsk og matematik, helbredsundersøgelse og flyveskolernes egne optagelsesprøver.
Økonomi:
Egenbetaling på 650.000-800.000 kr. Mulighed for SU på den integrerede uddannelse.

Uddannelsen består af en teoretisk del, praktisk flyvning og træning i flysimulator.

Du har teoretiske fag som fx aerodynamik og navigation. I luften træner du soloflyvning og flyvning med instruktør. I flysimulatoren lærer du at håndtere uforudsete situationer som fx spin eller motorfejl. 

Som færdiguddannet pilot kan du søge job i større eller mindre flyselskaber.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen til pilot lærer du at flyve enten et fly eller en helikopter. Uddannelsen kaldes også erhvervspilot og giver dig mulighed for at arbejde professionelt som pilot, når du er færdiguddannet.

Opbygning

Uddannelsen består af en række moduler, som bygger oven på hinanden. Den kan tages både som et fuldtidsstudie, eller mens du arbejder.

Fuldtidsstudiet er et sammenhængende forløb tilrettelagt af skolen, som varer ca. 2 år (den integrerede uddannelse). 

Deltidsstudiet kan tages i dit eget tempo, mens du har et andet arbejde. Du tager et modul ad gangen, typisk over 4 år (den modulopdelte uddannelse). 

Certifikater

For at flyve som erhvervspilot skal du have en lang række certifikater og rettigheder, som du tager under uddannelsen. Det er blandt andet radiocertifikater og flycertifikater, der giver dig ret til at flyve kommercielt og til at flyve flere motorede fly. 

Fag

Under uddannelsen har du fag som: 

 • Aerodynamik
 • Aeroplan- og motorlære
 • Operationelle procedurer
 • Flyveplanlægning
 • Flyveinstrumenter
 • Navigation
 • Meteorologi
 • Luftfartsret
 • Flyvemedicin og flyvepsykologi
 • Generel viden om luftfartøjer

Undervisning

Uddannelsen til pilot består af en teoretisk del, praktisk flyvning og kan derudover indeholde træning i flysimulator.

 • Teori: Du har klasseundervisning i en lang række teoretiske fag, der afsluttes med skriftlige prøver over for myndighederne (Trafikstyrelsen)
 • Flyvning: Du har soloflyvning og flyvning med instruktør i forskellige typer af fly med en og to motorer. Du træner basic flight, take-off, landing og flyvning om natten
 • Simulator: Du får træning i at håndtere flyet i unormale flyvestillinger og situationer, som fx motorfejl eller motorbrand. Du træner også at flyve tungere fly, hvor I er to piloter

Udlandsophold

Nogle danske skoler lægger dele af undervisningen i andre europæiske lande.

Du kan også tage hele uddannelsen til pilot i udlandet. Flyskoler i Europa underviser efter de samme regler, som gælder i Danmark (EASA), men de økonomiske forhold og mulighederne for SU kan være anderledes.

Eksamen og prøver

Uddannelsen afsluttes med flere praktiske flyveprøver, der afholdes for kontrollanter fra Trafikstyrelsen.

Det samlede uddannelsesforløb giver adgang til de certifikater og beviser, der kvalificerer dig til ansættelse som pilot i større luftfartsselskaber.

Adgangskrav

For at blive optaget på en uddannelse til pilot skal du:

 • Have gode skolekundskaber i dansk, engelsk og matematik
 • Gennemføre en helbredsundersøgelse (Medical Class 1) hos en flyvelæge 
 • Have finansieringen af uddannelsen på plads

Derudover har de enkelte flyveskoler ofte flere krav. De kan kræve en bestået optagelsesprøve, en ren straffeattest eller krav til din alder.

Helbredsundersøgelse

Før du kan begynde på uddannelsen til pilot, skal du igennem en grundig helbredsundersøgelse, der kaldes Medical Class 1. Undersøgelsen udføres hos en godkendt flyvelæge og koster mellem 7.000-10.000 kroner.

Undersøgelsen skal sikre, at du opfylder de helbredsmæssige krav for at blive pilot. Du skal være fuldstændig rask og have et normalt syn.

Godkendte flyvelæger

Du kan se en oversigt over godkendte flyvelæger på Trafikstyrelsens hjemmeside:

Optagelse

Alle danske flyveskoler har en optagelsesprøve, som du skal bestå, før du kan begynde på uddannelsen.

Den kan variere fra skole til skole, men kan bestå af:  

 • En personlighedstest
 • En intelligenstest
 • En skriftlig matematikprøve
 • En skriftlig prøve i engelsk
 • En prøve i almen instrumentforståelse i flysimulator
 • En personlig samtale, hvor skolen vurderer dine muligheder for at gennemføre uddannelsen

Studiestart

Se tidspunkter for studiestart hos de enkelte flyveskoler. Mange skoler har studiestart flere gange årligt.

Uddannelsessteder

På kortet øverst til højre kan du se flyveskolernes placering. Vær opmærksom på, at der er to skoler i Roskilde Lufthavn. Zoom ind på kortet for at se dem begge.

Flyveskoler i Danmark

På Trafikstyrelsens website finder du en liste over godkendte danske flyveskoler:

Flyveskoler i udlandet

Ud over de danske flyveskoler findes der andre skoler i Europa, der tilbyder pilotuddannelser efter gældende europæiske regler. 

Økonomi

I Danmark betaler den enkelte elev selv for pilotuddannelsen. Uddannelsen koster typisk mellem 650.000 og 800.000 kr.

Den samlede pris kan afhænge af flere ting:

 • Om du ønsker certifikat til fly eller helikopter
 • Om du tager den integrerede eller modulopdelte uddannelse
 • Hvor du tager uddannelsen (uddannelsernes indhold og pris varierer)

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

På den integrerede uddannelse til pilot har du ret til at søge SU. Uddannelsen er også godkendt til forhøjet SU, som består af et månedligt tilskud.

Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Når du er færdiguddannet som erhvervspilot, kan du søge job hos store eller små flyselskaber. Det kan være charterflyvning for rejseselskaber, ruteflyvning, flyvning af privatfly eller taxafly.

Jobbet som pilot

Læs mere om jobbet som pilot i UG-artiklen Pilot (job).

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information