flyveleder-uddannelsen
Andre uddannelser

Flyveleder

Du lærer på uddannelsen at overvåge og dirigere fly i og omkring lufthavne med intensiv lufttrafik samt i luftrummet over Danmark.

Fakta

Navn:
Flyveleder
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Ca. 3 år
Adgangskrav:
Minimum 19 år, gymnasial uddannelse, godt helbred herunder normalt syn
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som flyveleder dirigerer du fly ved at give instruktioner til piloterne, så trafikken i og omkring lufthavne afvikles på den mest sikre og effektive måde og sammenstød undgås.

Uddannelsen stiller særlige krav til fysisk og psykisk helbred, rumlig opfattelsesevne og samarbejdsevner, men hvis du vil – og kan - lære at bære et stort ansvar under høj mental belastning, er du måske egnet til at blive flyveleder.

Når du er færdiguddannet, vil du kunne arbejde i Flyvesikringstjenesten Naviair og gøre tjeneste ved flyvekontrolenheder i danske lufthavne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Flyvelederuddannelsen varer ca. 3 år, og en stor del af tiden er du flyvelederelev ved en operativ enhed i eksempelvis et kontroltårn.

Du starter uddannelsen med et basisforløb, der er ens for alle flyvelederelever. Derefter bliver uddannelsen mere specialiseret, afhængigt af hvilken type flyveleder, der ønskes. Uddannelsen veksler mellem teoriundervisning og praktiske øvelser i simulatorer.

Undervisningen omfatter fag som bl.a. radiokommunikation, meteorologi, psykologi, love og bestemmelser, luftfartskommunikation og flyvegeografi. Hvis du klarer denne del af uddannelsen, får du efter ca. halvandet år et elevcertifikat.

Elevcertificatet giver dig ret til at starte på den praktiske del af flyvelederuddannelsen, som varer omkring halvandet år. Denne del er en blanding af øvelser i simulatorer og oplæring ved en operationel enhed i København, Aarhus, Billund, Aalborg, Roskilde eller Rønne.

Efter endt uddannelse får du certifikat som flyveleder. Gyldigheden af dette kræver efterfølgende vedligeholdelsesuddannelse, løbende kompetencetjek samt godkendelse af helbred hvert hele eller halve år.

Uddannelsen til flyveleder foregår udelukkende ved godkendte uddannelsessteder, som i Danmark er hos Naviair og ved Forsvaret (Flyvevåbnet).

Adgangskrav

Du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget på uddannelsen. For at kunne deltage i optagelsesprøven skal du opfylde følgende krav:

 • Have bestået en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx, stx eller eux) med følgende fag og karaktergennemsnit:
  • Dansk A (med karaktergennemsnit på mindst 02)
  • Engelsk A (med karaktergennemsnit på mindst 02) eller engelsk B (med karaktergennemsnit på mindst 04)
  • Matematik A (med karaktergennemsnit på mindst 02) eller matematik B (med karaktergennemsnit på mindst 04)
 • Beherske mundtlig og skriftlig dansk. Skal dokumenteres ved karakteren 02 eller bedre i faget dansk på en af de nævnte ungdomsuddannelser (alternativt bestået studieprøven i dansk med 02 eller bedre)
 • Være fyldt 19 år
 • Have et godt helbred
 • Ikke bruge briller/linser med en styrke, der overskrider +5/-6
 • Ikke være farveblind

Bemærk: Du skal opfylde ovenstående krav; Naviair giver ikke dispensation.

Hvis du ud over en ungdomsuddannelse har en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du sende eksamensbeviset sammen med ansøgningskemaet.

Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt at komme igennem optagelsesprøverne, og at et vist frafald i løbet af uddannelsen er almindeligt.

Optagelse

Optagelsesprøven er delt i 4 trin, hvor hvert trin skal klares tilfredsstillende, for at du kan gå videre.

 • Trin 1 - FEAST netbased (First European Air Traffic Controller Selection Test package); en pc-baseret test på tid med forskellige logiske og flyvelederrelaterede opgaver
 • Trin 2 - FEAST DART og FEAST MULTIPASS; to pc-baserede, praktiske og jobrelaterede flyveledertest.
 • Trin 3 – et personligt interview

Hvis du kommer godt igennem trin 1-3, kan du være en af de få kandidater, der går videre til trin 4, som er et helbredtjek på Flyvemedicinsk Klinik og en sikkerhedsklarering. Bliver du godkendt her, kan du starte som aspirant på flyvelederuddannelsen.

Ansøgning kan ske hele året, men der afholdes kun optagelsesprøve, når der er behov for nye aspiranter.

Yderligere oplysning om optagelsesprøverne samt ansøgningsmateriale kan du finde på www.flyveleder.com.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grunduddannelsen, der varer 15-17 måneder, kan du søge SU. I resten af uddannelsestiden får du en løn på ca. 18.000 kr. pr. måned.

Fremtidsmuligheder

Når du er færdiguddannet flyveleder, tilbydes du et job i Naviair. Antallet af flyvninger har de sidste år generelt været konstant stigende, og der er dermed brug for nye flyveledere.

Certifikatet giver adgang til job som flyveleder i Danmark og mange steder i udlandet.

Flyveledere pensioneres normalt, når de fylder 60 år.

Uddannelser der ligner

Mulige job