Flyveleder i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Flyveleder i Flyvevåbnet

Som flyveleder skal du være med til at styre og kontrollere lufttrafikken. Når du er færdig med uddannelsen, bliver du en del af et vagthold enten i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup.

Fakta

Navn:
Flyveleder i Flyvevåbnet
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
2-3 år + bindingsperiode på 6 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + særlige krav til alder og helbred
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsen kræver, at du gennemfører den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder. Du kommer til at samarbejde med både civile og militære kolleger.

Efter endt uddannelse kan du avancere inden for Forsvaret. Du har også mulighed for at søge flyvelederstillinger i Danmark og udlandet, da uddannelsen er identisk med den civile flyvelederuddannelse.

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til flyveleder i Flyvevåbnet varer 2 til 3 år, afhængigt af om du allerede har aftjent værnepligt og er befalingsmand.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Forsvarets basisuddannelse (4 mdr.)
 • Flyvevåbnets sergentuddannelse i Karup (6 mdr.)
 • Specialuddannelse som flyveleder (24 mdr.) i Karup og København.

Hvis du har aftjent værnepligt, kan du springe Forsvarets basisuddannelse over. Hvis du er uddannet befalingsmand i Forsvaret, kan du springe såvel basisuddannelse og sergentuddannelse over.

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om flyvelederuddannelsen kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

På flyvelederuddannelsen bliver teori kombineret med praksis, og undervisningen er meget fokuseret.

Adgangskrav

For at blive optaget på flyvelederuddannelsen skal du:

 • Have en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf eller eux) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik
 • Være dansk statsborger

Du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart.

Andre krav

Du skal desuden: 

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse
 • Opfylde basale og særlige helbredskrav

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

 

Optagelse

For at blive optaget på flyvelederuddannelsen skal du igennem et optagelsesforløb, der omfatter fire udvælgelsesprøver (selektioner):

 1. Computerbaserede prøver (FEAST, First European Air Traffic Controller Selection Test)
 2. Computerbaserede prøver (bl.a. DART, Dynamic ATC Radar Test)
 3. Helbredsundersøgelser og interview med psykolog
 4. Flyvemedicinske undersøgelser

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Uddannelsessteder

Forsvarets basisuddannelse og Flyvevåbnets sergentuddannelse

Basis- og sergentuddannelsen foregår hos Flyvevåbnet i Karup.

Flyvelederuddannelsen

Flyvelederuddannelsen foregår i Karup og København. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om uddannelsen til flyveleder i Flyvevåbnet

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til flyveleder kan du læse mere:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse bliver du certificeret flyveleder i Forsvaret og får militærgrad af sergent.

Bindingsperiode

Du er omfattet af en bindingsperiode på 6 år efter endt uddannelse og har pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser. Udsendelse sker efter Forsvarets behov, men typisk hvert tredje år.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til seniorsergent.

Civil karriere

Vælger du efter de 6 års bindingsperiode at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, kan uddannelsen være et springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at tage en uddannelse i det civile uddannelsessystem.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til flyveleder kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som flyveleder i Forsvaret

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information