Flyveleder i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Flyveleder i Flyvevåbnet

Som flyveleder bliver du en del af et vagthold enten i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup. hvor du kontrollerer flytrafikken.

Fakta

Navn:
Flyveleder i Flyvevåbnet
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
2-3 år + bindingsperiode på 6 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + særlige krav til alder og helbred
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsen kræver, at du gennemfører den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder. Du kommer til at samarbejde med både civile og militære kolleger.

Efter endt uddannelse kan du avancere dig inden for Forsvaret. Du har også mulighed for at søge flyvelederstillinger i Danmark og udlandet, da uddannelsen er identisk med den civile flyvelederuddannelse.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af tre dele:

  • Forsvarets basisuddannelse (4 mdr.)
  • Flyvevåbnets sergentuddannelse i Karup (6 mdr.)
  • Specialuddannelse som flyveleder (24 mdr.) i Karup og København.

Hvis du har aftjent værnepligt, kan du springe Forsvarets basisuddannelse over. Hvis du er uddannet befalingsmand i Forsvaret, kan du springe såvel basisuddannelse og sergentuddannelse over.

Flyvelederuddannelsen foregår på Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole på Flyvestation Karup, hvor du undervises i fag som navigation, meteorologi, flyve- og fartøjslære, flyvegeografi, telegram- og meldetjeneste, radiotelefoni og flykending. En stor del af undervisningen foregår ved hjælp af simulator. En del af uddannelsen foregår på flyvelederskole i Sverige.

Når du har bestået denne del af uddannelsen, får du autorisation som flyveleder.

Som militær flyveleder har du pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser. Udsendelse sker efter forsvarets behov, men typisk hvert tredje år.

Du er omfattet af en bindingsperiode på 6 år efter endt uddannelse.

Uddannelsen giver dig mulighed for senere at søge civile flyvelederstillinger på lige fod med civilt uddannede flyveledere.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf eller eux) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik.

Du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart.

Du skal desuden opfylde følgende krav:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

  • Computerbaserede prøver (FEAST og DART)
  • Skriftlige prøver i engelsk, dansk, matematik/regning og teknisk forståelse
  • Interview med psykolog
  • Specialprøver i bl.a. håndelag, kapacitet og rumsans
  • Flyvemedicinske undersøgelser

Læs mere om optagelsesforløbet, ansøgningsfrist og uddannelsesstart på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også søge om optagelse.

 

 

Økonomi

Din løn under uddannelsen er ca. 19.000 - 21.000 kr. om måneden.
Din løn som færdiguddannet er ca. 40.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg, samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Du vil efter endt uddannelse blive certificeret flyveleder i Forsvaret og få militærgrad af sergent. Du har efterfølgende mulighed for at videreuddanne dig til seniorsergent. På sigt vil du afhængigt af dine evner have mulighed for at uddanne dig til chefsergent.

Vælger du efter de 6 års bindingsperiode at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, kan uddannelsen være et springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at tage en uddannelse i det civile uddannelsessystem.

Få mere at vide

Uddannelse og karriere i Forsvaret:
www.forsvaret.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information