Flyveleder i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Flyveleder i Flyvevåbnet

Som flyveleder bliver du en del af et vagthold enten i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup. hvor du kontrollerer flytrafikken.

Fakta

Navn:
Flyveleder i Flyvevåbnet
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
2-3 år + bindingsperiode på 6 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + særlige krav til alder og helbred
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsen kræver, at du gennemfører den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder. Du kommer til at samarbejde med både civile og militære kolleger.

Efter endt uddannelse kan du avancere dig inden for Forsvaret. Du har også mulighed for at søge flyvelederstillinger i Danmark og udlandet, da uddannelsen er identisk med den civile flyvelederuddannelse.

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til flyveleder i Flyvevåbnet varer 2 til 3 år, afhængigt af om du allerede har aftjent værnepligt og er befalingsmand.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Forsvarets basisuddannelse (4 mdr.)
 • Flyvevåbnets sergentuddannelse i Karup (6 mdr.)
 • Specialuddannelse som flyveleder (24 mdr.) i Karup og København.

Hvis du har aftjent værnepligt, kan du springe Forsvarets basisuddannelse over. Hvis du er uddannet befalingsmand i Forsvaret, kan du springe såvel basisuddannelse og sergentuddannelse over.

Autorisation

Når du har bestået denne del af uddannelsen, får du autorisation som flyveleder.

Bindingsperiode

Du er omfattet af en bindingsperiode på 6 år efter endt uddannelse og har pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser.

Udsendelse sker efter Forsvarets behov, men typisk hvert tredje år.

Undervisning

Undervisningen er meget koncentreret og omfatter en del lektielæsning,

Teori kombineres med praksis. Du øver praksis i en simulator og efterfølgende på trafik i virkeligheden.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf eller eux) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik.

Du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart.

Du skal desuden opfylde følgende:

 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
 • Være dansk statsborger

Se Forsvarets hjemmeside om:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

 • Computerbaserede prøver (FEAST og DART)
 • Skriftlige prøver i engelsk, dansk, matematik/regning og teknisk forståelse
 • Interview med psykolog
 • Specialprøver i bl.a. håndelag, kapacitet og rumsans
 • Flyvemedicinske undersøgelser

Læs mere om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv. på karriere.forsvaret.dk

Uddannelsessteder

Forsvarets basisuddannelse og Flyvevåbnets sergentuddannelse

Basis- og sergentuddannelsen foregår hos Flyvevåbnet i Karup.

Flyvelederuddannelsen

Flyvelederuddannelsen foregår i Karup og København. En del af uddannelsen foregår på flyvelederskole i Sverige.

Økonomi

Din løn under uddannelsen er ca. 19.000 - 21.000 kr. om måneden.

Din løn som færdiguddannet er ca. 40.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg, samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse bliver du certificeret flyveleder i Forsvaret og får militærgrad af sergent.

Du kan efterfølgende videreuddanne dig til seniorsergent.

Vælger du efter de 6 års bindingsperiode at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, kan uddannelsen være et springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at tage en uddannelse i det civile uddannelsessystem.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information