Flyveleder i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Flyveleder i Flyvevåbnet

En militær flyveleder udfører det samme arbejde som den civile flyveleder. De kontrollerer begge flytrafik.

Fakta

Navn:
Flyveleder i Flyvevåbnet
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
2-3 år + bindingsperiode på 6 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + særlige krav til alder og helbred. Egnet til værnepligt, militærtjeneste og besiddelse af kørekort
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Den eneste forskel er, at det er andre flytyper og et andet trafikmønster, der kontrolleres. Uddannelsen indledes med flyvevåbnets basis- og sergentuddannelse, som er en grundlæggende befalingsmandsuddannelse. Her lærer du at lede og instruere en gruppe, inden du fortsætter på specialuddannelsen til flyveleder.

Som uddannet flyveleder fra Forsvaret kan du varetage opgaver i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup. Du har også mulighed for at blive i militæret og avancere inden for deres system. Ligeledes kan du arbejde som flyveleder i den civile lufttrafik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af Forsvarets basisuddannelse (4 mdr.), Flyvevåbnets sergentuddannelse (6 mdr.) og en specialuddannelse som flyveleder (24 mdr.). Uddannelsen varer i alt ca. 3 år inklusive 15 måneders uddannelse i Sverige.

Hvis du har aftjent værnepligt, kan du springe Forsvarets basisuddannelse over. Hvis du er uddannet befalingsmand i Forsvaret, kan du springe såvel basisuddannelse og sergentuddannelse over og tage flyvelederuddannelsen på 24 måneder.

Flyvelederuddannelsen foregår på Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole på Flyvestation Karup, hvor du undervises i fag som navigation, meteorologi, flyve- og fartøjslære, flyvegeografi, telegram- og meldetjeneste, radiotelefoni og flykending. En stor del af undervisningen foregår ved hjælp af simulator. En del af uddannelsen foregår på flyvelederskole i Sverige.

Når du har bestået denne del af uddannelsen, får du autorisation som flyveleder.

Militære flyveledere har pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE. Udsendelse sker efter forsvarets behov, men dog tidligst efter 12 måneders praktisk tjeneste. Udsendelser varer som regel 3-6 måneder.

Som militær flyveleder er du omfattet af en bindingsperiode på 6 år efter endt uddannelse.

Uddannelsen gennemføres efter det gældende EU-direktiv for flyvelederuddannelser, som giver mulighed for senere at søge civile flyvelederstillinger på lige fod med civilt uddannede flyveledere.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, hf eller eux) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik.

Du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart.

Du skal desuden opfylde følgende krav:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

  • Skriftlige prøver
  • Specialprøver i bl.a. rumsans
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

Læs mere om optagelsesforløbet på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også søge om optagelse.

Økonomi

Din løn under uddannelsen er ca. 19.000 - 21.000 kr. om måneden.
Din løn som færdiguddannet er ca. 40.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg, samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Du indgår som færdiguddannet flyveleder i et vagthold enten i tårnet på en militær flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup, hvor du samarbejder med både civile og udenlandske kolleger.

Flyveledere er befalingsmænd (sergenter) og følger det militære avancementssystem. Du har også mulighed for at blive flyveleder ved den civile lufttrafik.

Som militær flyveleder vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år.

Du kan efter bindingsperioden på 6 år vælge at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, fx som civil flyveleder.

Få mere at vide

Uddannelse og karriere i Forsvaret:
www.forsvaret.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job