Politi og forsvar

Løjtnant i Forsvaret

Uddannelsen til løjtnant i Forsvaret er en lederuddannelse, som giver dig både teoretisk indsigt og praktisk erfaring som leder.

Fakta

Navn:
Løjtnant i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
Ca. 1-2 år afhængigt af værn og baggrund
Adgangskrav:
Afhænger af den valgte uddannelse
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du kan uddanne dig inden for et af de tre værn: Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet.

Uddannelsen til løjtnant i Hæren og Flyvevåbnet kræver ikke, at du har en baggrund i Forsvaret. Uddannelsen til løjtnant i Søværnet kræver, at du har en militær baggrund.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Det er muligt at uddanne sig til løjtnant inden for et af de tre værn: Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

Løjtnant i Hæren

Du kommer til at virke som leder, instruktør, faglærer, skydeleder og underviser for soldaterne. Undervejs lærer du forskellige ledelsesteorier, som du hele tiden afprøver i praksis, så du får erfaring med det samme. Læs mere på Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til løjtnant i Hæren.

Løjtnant i Flyvevåbnet

Du uddannes til at lede og coache soldater. Det vil være dit ansvar at tilrettelægge deres udvikling og styrke deres faglighed, så Flyvevåbnets operationer kan udføres effektivt og sikkert. Du vil også lære teorier om ledelse, som du konstant afprøver i praksis. Læs mere på Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til løjtnant i Flyvevåbnet.

Løjtnant i Søværnet

Der er tre forskellige løjtnantsuddannelser i Søværnet. De giver dig mulighed for at vælge et af følgende specialiseringer.

 • Taktisk løjtnant i Søværnet. Som uddannet taktisk løjtnant vil du være vagtchef på et skib og have ansvaret for at sejle skibet og lede broen.
 • Maskinteknisk løjtnant i Søværnet. Som uddannet maskinteknisk løjtnant vil din primære opgave være at stå for drift og vedligeholde tekniske systemer.
 • Våben- og elektronikteknisk løjtnant i Søværnet. Som uddannet våben- og elektronikteknisk løjtnant vil du primært være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af våben- og elektroniktekniske systemer.

Læs mere på Forsvarets hjemmeside om uddannelserne til taktisk løjtnant, maskinteknisk løjtnant samt våben- og elektronikteknisk løjtnant.

Få et overblik over, og læs mere om alle uddannelserne på Forsvarets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på en løjtnantsuddannelse i Hæren eller Flyvevåbnet skal du opfylde følgende krav:

 • Have gennemført enten en gymnasial uddannelse eller som udgangspunkt have 6 måneders erfaring som befalingsmand
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale helbredskrav
 • Bestå optagelsesprøven

For at blive optaget på en løjtnantsuddannelse i Søværnet skal du opfylde følgende krav:

 • Have færdiggjort en uddannelse til konstabel eller sergent samt have en gennemført en gymnasial uddannelser med tilfredsstillende karakterer eller være faglært med et svendebrev
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale helbredskrav
 • Bestå optagelsesprøven

Læs mere om adgangskrav under hver uddannelse på Forsvarets hjemmeside.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen, skal du bestå en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven til løjtnantsuddannelsen i Hæren eller Flyvevåbnet består af:

 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
 • Gruppeopgave
 • Digitale prøver
 • Helbredsundersøgelse
 • Psykologsamtale

Optagelsesprøven til løjtnantsuddannelserne i Søværnet består af:

 • Gruppeopgave
 • Digitale prøver
 • Psykologsamtale

Derudover skal du have:

 • Gyldigt Blåt Bevis
 • Opdateret FOKUS-bedømmelse

Læs mere om optagelsesprøven under hver uddannelse på Forsvarets hjemmeside.

Økonomi

Basislønnen under uddannelse og som færdiguddannet løjtnant i Hæren og Flyvevåbnet er ca. 22.200 kr. om måneden.

Basislønnen som løjtnantselev i Søværnet er ca. 22.300 kr. om måneden. En nyuddannet løjtnant i Søværnet har en basisløn på ca. 23.250 kr. om måneden og et forsvars- og beredskabstillæg på ca. 1.900 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til løjtnant giver dig konkret og relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som kompetencegivende ledelseserfaring til en karriere på det civile arbejdsmarked.

Efter uddannelsen kan du tegne en ansættelseskontrakt med Forsvaret, hvor der vil være mulighed for udsendelse.  Læs mere om udsendelse med Forsvaret

Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdiguddannet som løjtnant. 

Læs mere om de forskellige muligheder under hver uddannelse.