Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Maskinteknologi (akademiuddannelsen i automation og drift)

På modulet lærer du at planlægge og drive tekniske industrianlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.

Fakta

Navn:
Maskinteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får bl.a. indsigt i, hvordan du risikovurderer maskinanlæg og vælger komponenter ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvordan du designer et anlæg optimalt - fra dimensionering af de elektroniske komponenter og opbygning af elektriske kredsløb til afprøvning og teknisk dokumentation.

På modulet lærer du at:

  • analysere og vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende maskintekniske industrianlæg
  • planlægge og forestå anlægs tekniske funktion, så du kan sikre, at det fungerer driftssikkert og optimalt 
  • anvende relevante teknikker til analyse, vurdering, redesign og simulering af maskinanlæg inden for industri
  • at levere forslag til redesign af anlæg med henblik på energioptimering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. november 2021
17. december 2021
Maskinteknologi - industri Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
7. marts 2022
16. maj 2022
Maskinteknologi Dagundervisning 2900 Hellerup
*
22. august 2022
7. oktober 2022
Maskinteknologi Dagundervisning 2900 Hellerup
*
31. oktober 2022
16. december 2022
Maskinteknologi - industri Dagundervisning 9200 Aalborg SV