Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Maskinteknologi (akademiuddannelsen i automation og drift)

På modulet lærer du at planlægge og drive tekniske industrianlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.

Fakta

Navn:
Maskinteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får bl.a. indsigt i, hvordan du risikovurderer maskinanlæg og vælger komponenter ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om, hvordan du designer et anlæg optimalt - fra dimensionering af de elektroniske komponenter og opbygning af elektriske kredsløb til afprøvning og teknisk dokumentation.

På modulet lærer du at:

  • analysere og vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende maskintekniske industrianlæg
  • planlægge og forestå anlægs tekniske funktion, så du kan sikre, at det fungerer driftssikkert og optimalt 
  • anvende relevante teknikker til analyse, vurdering, redesign og simulering af maskinanlæg inden for industri
  • levere forslag til redesign af anlæg med henblik på energioptimering

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. februar 2024
23. april 2024
Maskinteknologi Fleksibel undervisning 7100 Vejle