akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Objektorienteret SCADA (akademiuddannelsen i automation og drift)

På modulet får du undervisning i objektorienteret SCADA med udgangspunkt i et Proces Control system, eksempelvis Wonderwares systemplatform, og du lærer at opbygge et anlæg fra bunden.

Fakta

Navn:
Objektorienteret SCADA
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får viden forskellige SCADA-systemer, så du kan rådgive kunder i valg af SCADA løsning.

Modul er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer hvordan du kan kende forskel på traditionelle og objektorienterede SCADA-systemer, at beskrive systemplatformens opbygning og at skelne mellem forkellige servertyper i systemplatformen.

Der undervises i systemopbygning, serverplatformene, objektopbygning samt visualisering, og du får indsigt i emner som: 

  • opbygning af et anlæg med udgangspunkt i undervisningsmaterialet
  • håndtering dataopsamling i SQL
  • at forbinde PLC med SCADA via OPC
  • anvendelse af de grafiske værktøjer i udviklingsværktøjet

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. november 2020
18. december 2020
Objektorienteret SCADA Dagundervisning 2900 Hellerup