Akademiuddannelsen i energiteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i energiteknologi

Uddannelsen giver dig ny viden om vedvarende energiformer og kvalificerer dig til at rådgive om energieffektivisering af bygninger.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i energiteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 37 - 56.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at indsamle og analysere data om energiforbrug og at omsætte din viden til energibesparende løsninger.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til faglærte håndværkere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller beskæftiger sig med energi i det daglige arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger du dig med energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer. Du får ny viden om vedvarende energiformer, og lærer at løse opgaver på tværs af bygningskonstruktioner og installationsområder. 

Du arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, miljømæssige vurderingsmetoder og energirigtig planlægning og projektering.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 4 obligatoriske moduler (40 ECTS)
 • valgfag (10 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Ønsker du delautorisation i el eller vv, skal du bestå en bestemt fagrække, inden du kan søge. Læs mere under afsnittet fagoversigt.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen AU i Energiteknologi.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler:

 • Energiformer (10 ECTS)
 • Bygningskonstruktioner og energianlæg (10 ECTS)
 • Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger (10 ECTS)
 • Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø (10 ECTS)

Mulige valgfag:

 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS)
 • BedreBoligrådgiver I (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination  (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik systemkendskab (10 ECTS)
 • Drone til inspektion (5 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Energikonsulent I+ (10 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Solcelleanlæg (5 ECTS)
 • Solvarmeanlæg (5 ECTS)
 • Varmepumper (5 ECTS)
 • Ventilationsteknik – måling og indregulering (5 ECTS)
 • Ventilationsteknik ‐ dimensionering (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen  (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Delautorisation

Du har mulighed for at søge om delautorisation i enten EL eller VVS, hvis du følger og består fagrækken for den ønskede delautorisation.

Fagrække der giver delautorisation i el:

 • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Boliginstallation til delautorisation (5 ECTS)

Læs mere på akademiuddannelsen i el-installation.

Fagrække der giver delautorisation i vvs:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Læs mere om akademiuddannelsen i vvs-installation.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Som ansøger skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaring opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle uddannelseskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. 

Læs mere realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 37 - 56.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du ny viden om byggeteknik, klimaskærm og vedvarende energikilder, så du kan stå i spidsen for energieffektiv renovering og installation i bygninger og anlæg.

Du kan arbejde som:

 • selvstændig
 • ansat i en installationsvirksomhed
 • ansat hos rådgiver
 • ansat i en produktionsvirksomhed
 • ansat hos leverandører/underleverandører af energisystemer.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Mere uddannelse

Uddannelsen giver, sammen med din erhvervserfaring, adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx:

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser
Klar til fremtiden? (pdf)

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i energiteknologi)
BedreBolig-rådgiver l (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Biomassekedler og -ovne (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Boliginstallation til delautorisation (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Bygningsautomatik funktionsafprøvning (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Bygningsautomatik koordination (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Bygningsautomatik systemkendskab (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Bygningskonstruktioner og energianlæg (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Drone til inspektion (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Dynamisk lys (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Energiformer (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Energikonsulent l (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Energioptimering af procesanlæg (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Indeklima i større bygninger (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Kvalitet, sikkerhed og miljø (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Projektledelse og teknisk entreprisestyring (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Salg og kundeforståelse (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Solcelleanlæg (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Solvarmeanlæg (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Varmeinstallation bolig (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Varmepumper (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Ventilationsteknik - dimensionering (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Ventilationsteknik – måling og indregulering (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Virksomhedsdrift i installationsbranchen (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Uddannelser der ligner