Akademiuddannelsen i energiteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i energiteknologi

På uddannelsen lærer du at rådgive om energieffektivisering af bygninger. Du bliver opdateret med ny viden om vedvarende energiformer, og du lærer at løse opgaver på tværs af bygningskonstruktioner og installationsområder.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i energiteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 37 - 56.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at indsamle og analysere data om energiforbrug og at omsætte din viden til energibesparende løsninger.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til faglærte håndværkere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller beskæftiger sig med energi i det daglige arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger du dig bl.a. med tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer.

Du arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, miljømæssige vurderingsmetoder og energirigtig planlægning og projektering.

Akademiuddannelsen i energiteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af en række obligatoriske og valgfri moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i Energiteknologi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Energiformer (10 ECTS)
 • Boligens indeklima (10 ECTS)
 • Byggeteknik og -analyse (10 ECTS)
 • Energiøkonomi og miljø (5 ECTS)
 • Energirigtig projektering (5 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Solcelleanlæg (5 ECTS)
 • Solvarmeanlæg (5 ECTS)
 • Varmepumper (5 ECTS)
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS)
 • BedreBoligrådgiver (10 ECTS)
 • Energikonsulent (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik – måling og indregulering (5 ECTS)
 • Ventilationsteknik - dimensionering (10 ECTS)

Fagrække der giver delautorisation i EL:

 • Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer (10 ECTS)
 • Installation og dokumentation (10 ECTS)
 • Bygningsinstallation (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Boliginstallation til delautorisation (5 ECTS)
   

Fagrække der giver delautorisation i VVS:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
   

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Du kan vælge moduler uden for fagområdet Service, produktion, it, bygge og anlæg, dog højst 10 ECTS. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Som ansøger skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 37 - 56.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan enten arbejde som selvstændig energirådgiver, eller du kan søge ansættelse i forsyningsvirksomheder, installationsbranchen og i tekniske forvaltninger inden for stat og kommune.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø, TD.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser
Klar til fremtiden? (pdf)

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser
audiplom.dk

Uddannelser der ligner