Akademiuddannelsen i vvs-installation
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i vvs-installation

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb.

Fakta

Navn:
Vvs-installation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden og indsigt i vvs-teknisk teori og metode samt gældende love og regler, og du lærer at omsætte teorien til praktisk projektering af gas- og vvs-tekniske anlæg. 

Uddannelsen henvender sig til dig, der har brancheerfaring, typisk som vvs'er eller smed. Tager du uddannelsen med en bestemt fagkombination, kan du søge om fuld autorisation som vvs-installatør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som færdiguddannet kan du håndtere og lede installationstekniske projekter. Du er i stand til at vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidsvarende løsninger. Du holder dig løbende ajour med den nyeste vvs-tekniske viden, så du kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om installation og drift af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer.

Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af pensum.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler (20 ECTS) samt et eller flere valgfri moduler svarende til 30 ECTS-point. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i vvs-installation. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel videregående voksenuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Fremtidens energiformer (5 ECTS)
 • Gasfejlfinding (10 ECTS)
 • Gasteknik: Projektering, dimensionering, fagligt tilsyn (10 ECTS)
 • Gasteknisk teori (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salgs- og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
 • Ventilationsteknik (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Du kan vælge moduler uden for fagområdet Service, produktion, it, bygge og anlæg, dog højst 10 ECTS. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.


Muligheder for autorisation

Fuld autorisation: Ønsker du at ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på vvs-området, skal du gennemføre og bestå følgende moduler:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
 • Gasteknisk teori (5 ECTS)
 • Gasfejlfinding (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Delautorisation: Ønsker du at ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på delautorisationsområdet vand- og afløbsinstallationer i boliger, skal du gennemføre og bestå følgende fagrække: Herefter skal du bestå en delautorisationsprøve, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Delautorisationsprøve

Læs mere om muligheder for autorisation i studieordningen, eller spørg uddannelsesstedet.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde som selvstændig eller få ansættelse i en virksomhed, fx som:

 • overmontør
 • gas-, vand- og sanitetsmester
 • teknisk rådgiver

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Vis moduler Skjul moduler

Uddannelser der ligner