Akademiuddannelsen i vvs-installation
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i vvs-installation

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb.

Fakta

Navn:
Vvs-installation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 48.500 - 68.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får viden og indsigt i vvs-teknisk teori og metode samt gældende love og regler, og du lærer at omsætte teorien til praktisk projektering af gas- og vvs-tekniske anlæg. 

Uddannelsen henvender sig til dig, der har brancheerfaring, typisk som vvs'er eller smed. Med uddannelsen i hånden får du får du mulghed for at opnå en fuld autorisation som VVS-installatør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som færdiguddannet kan du håndtere og lede installationstekniske projekter. Du er i stand til at vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidsvarende løsninger, og du holder dig løbende ajour med den nyeste vvs-tekniske viden, så du kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om installation og drift af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer.

Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af pensum.

Akademiuddannelsen i vvs-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler (40 ECTS) samt et eller flere valgfri moduler (10 ECTS). Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i vvs-installation. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel videregående voksenuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens seks obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
 • Gas A (5 ECTS)


De valgfri moduler er:

 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Gasfejlfinding og Gas B (10 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik - dimensionering (10 ECTS)

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Du kan vælge moduler uden for fagområdet Service, produktion, it, bygge og anlæg, dog højst 10 ECTS. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.


Muligheder for autorisation

Fuld autorisation: Ønsker du at opnå en fuld autorisation i VVS, skal du gennemføre og bestå følgende moduler:

 • VVS-tekniske begreber
 • Sanitet, Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Varmeinstallation bygninger
 • Gas
 • Gasfejlfinding og Gas B 

Delautorisation: Ønsker du at opnå  delautorisation i 'Vand og afløb' , er det også muligt.  Det kræver, at du gennemfører udvalgte fag fra uddannelsen:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber
 • Sanitet
 • Varmeinstallation bolig
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø

Læs mere om muligheder for autorisation i studieordningen eller spørg uddannelsesstedet.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse, som i denne sammenhæng er Smedeuddannelsen (med specialer) eller VVS-uddannelsen
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 48.500 - 68.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde som selvstændig eller få ansættelse i en virksomhed, fx som:

 • overmontør
 • gas-, vand- og sanitetsmester
 • teknisk rådgiver

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Bekendtgørelse om akademiuddannelser. Nr. 1009 af 29. juni 2016.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Uddannelser der ligner