Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Boliginstallation til delautorisation (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at vurdere forskellige anlægsformer inden for delautorisationens område og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger under hensyntagen til energi og miljø.

Fakta

Navn:
Boliginstallation til delautorisation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du får viden om de særlige regler og standarder, der gælder for el-tekniske installationer i boliger, lægmandstavler og solcellesystemer tilsluttet selvstændige boliger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at planlægge, projektere, drifte, overvåge og vedligeholde el-tekniske installationer i boliger i henhold til gældende love, regler og standarder.

Når du har gennemført modulet kan du:

  • varetage el-tekniske installationer i boliger, herunder IBI og
  • varetage udviklingsorienterede situationer i relation til delautorisationsområdet
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området for delautorisationer med en professionel tilgang
  • håndtere et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar som fagligt ansvarlig

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2023
31. oktober 2023
Boliginstallationer til delautorisation ( Energi) Dagundervisning 2900 Hellerup