Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Solcelleanlæg (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at opsætte, dimensionere og montere solcelleanlæg og at overdrage anlægget til kunden, når det er sat i drift.

Fakta

Navn:
Solcelleanlæg
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer du at opsætte, dimensionere og montere solcelleanlæg og at overdrage anlægget til kunden, når det er sat i drift.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du bliver i stand til at rådgive om alle aspekter ved anskaffelse, installation og vedligehold af solcelleanlæg. Det indebærer bl.a., at du får overblik over markedet for solcelleprodukter, redskaber til beregning af økonomi og viden om emner som  miljø, lovgivning og støtteordninger.

Du lærer at:

 • anvende europæiske teknologistandarder og mærkningssystemer
 • udpege en egnet placering af solcelleanlægget
 • begrunde og vælge relevant værktøj og udstyr, så sikkerhedskrav og standarder overholdes
 • formidle den valgte løsning – herunder design, konstruktion og anvendte komponenter til samarbejdspartnere og brugere

Du får viden om:

 • Solcelleprodukter - herunder omkostnings- og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter, solcelleanlæggets komponenter, karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer
 • Konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg
 • Brandbeskyttelse af solceller, præcisionssystemer og dimensionering af komponenter
 • Relaterede støtteordninger

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Solcelleanlæg er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. november 2021
25. november 2021
Solcelleanlæg Dagundervisning 2400 København NV
*
8. november 2021
3. december 2021
solceller Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. maj 2022
29. maj 2022
Solceller Dagundervisning 9200 Aalborg SV