Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Ventilationsteknik – måling og indregulering (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at måle og beregne luftstrømme i ventilationsanlæg og at anvise konkrete tiltag, som kan føre til et bedre indeklima eller lavere energiforbrug.

Fakta

Navn:
Ventilationsteknik – måling og indregulering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om installation af ventilationsanlæg i boliger og erhvervsbygninger. Du arbejder fx med måling af indeklima, at finde løsninger på forskellige fejltyper, så eksisterende ventilationsanlæg kan komme til at fungere bedre og med at blive fortrolig med gældende lovgivning og regler for ventilation. Forskellige former for styring, fx CTS styring og sensortyper, indgår også i undervisningen.

Undervisningen tager udgangsopunkt i konkrete arbejdsopgaver, fx at:

  • måle og beregne luftstrømme i ventilationsanlæg
  • beregne behov for luftskifte afhængig af bygningens funktion
  • beregne SEL-værdier ud fra måling af luftstrømme og mærkeplader på ventilationsmotorer for et ventilationsanlæg
  • beregne tryktab i ventilationsrør
  • anvise energibesparende tiltag på ventilationsanlæg og tilrettelægge projekter, så de anviste tiltag kan gennemføres
  • udføre beregninger på forventede besparelser hvis energibesparende tiltag gennemføres på ventilationsanlægget

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Solcelleanlæg er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.