Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Ventilationsteknik – måling og indregulering (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at måle og beregne luftstrømme i ventilationsanlæg og at anvise konkrete tiltag, som kan føre til et bedre indeklima eller lavere energiforbrug.

Fakta

Navn:
Ventilationsteknik – måling og indregulering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om installation af ventilationsanlæg i boliger og erhvervsbygninger. Du arbejder fx med måling af indeklima, at finde løsninger på forskellige fejltyper, så eksisterende ventilationsanlæg kan komme til at fungere bedre og med at blive fortrolig med gældende lovgivning og regler for ventilation. 

Du lærer at:

  • måle og beregne luftstrømme i ventilationsanlæg
  • beregne behov for luftskifte afhængig af bygningens funktion
  • beregne SEL-værdier ud fra måling af luftstrømme og mærkeplader på ventilationsmotorer for et ventilationsanlæg
  • beregne tryktab i ventilationsrør
  • anvise energibesparende tiltag på ventilationsanlæg og tilrettelægge projekter, så de anviste tiltag kan gennemføres
  • udføre beregninger på forventede besparelser hvis energibesparende tiltag gennemføres på ventilationsanlægget

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Solcelleanlæg er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse