Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Varmeinstallation bolig (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at planlægge, dimensionere og etablere mindre varmeanlæg med tilhørende automatik og at varetage den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Fakta

Navn:
Varmeinstallation bolig
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 - 8.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får en grundlæggende viden om boligers varmetab og energibehov.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Når du har gennemført modulet kan du:

  • anvende metoder til at beregne og dokumentere boligers varmetab og energibehov
  • anvende værktøjer til at projektere og dimensionere mindre varmeanlæg
  • etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik
  • vurdere forskellige varmeinstallationer til boliger og vælge relevante og tidssvarende løsninger
  • udarbejde og formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Varmeinstallation bolig er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.000 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. november 2021
14. december 2021
Varmeinstallation bolig Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. november 2021
18. januar 2022
Varmeinstallation bolig Dagundervisning 4200 Slagelse
*
3. januar 2022
8. marts 2022
Varmeinstallation bolig (VVS) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. januar 2022
1. februar 2022
Varmeinstallation, bolig Dagundervisning 9200 Aalborg SV