Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Biomassekedler og -ovne (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at rådgive kunder om alle aspekter ved dimensionering, installation og vedligehold af biomassekedler og -ovne.

Fakta

Navn:
Biomassekedler og -ovne
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om emner som miljø, biobrændsel, forbrændingsteknik, logistik, brandbeskyttelse og støtteordninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får overblik over markedet for biomasseprodukter, og du lærer fx at beregne energibehov til opvarmning og brugsvand, så du kan sammensætte den bedste energiløsning for kunden - både hvad angår økonomi, sikkerhed og kvalitet.

Modulet indeholder emner som:

  • Relevant lovgivning, herunder bygge-, autorisations-, plan- og brandlovgivning
  • Miljø, sikkerhed, herunder brandbeskyttelse, myndighedskrav, regler og attester
  • Korrekt tilslutning til skorsten
  • Korrekt tilslutning til akkumuleringstank
  • Korrekt tilslutning til styrings- og reguleringssystem

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Biomassekedler og -ovne er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse