Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energieffektiv og bæredygtig projektering (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Modulet giver dig værktøjer, så du kan analysere og minimere energiforbrug, omkostninger og miljømæssige belastninger i dine projekter.

Fakta

Navn:
Energieffektiv og bæredygtig projektering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at formidle de energibesparende initiativer på en nem og motiverende måde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver dig viden om:

 • miljøbelastning i forbindelse med energiproduktion og energiforbrug
 • investeringsteori, herunder rentebegreber, nutidsværdi af fremtidige omkostninger
 • cost benefit analyse samt totaløkonomi (LCC) samt Livscyklusvurdering (LCA)
 • afgifter og tilskudsmuligheder
 • metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse
 • rammerne for energiforsyning
 • faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. april 2024
25. juni 2024
Energirigtig Projektering med fokus på økonomi og Dagundervisning 2400 København NV