Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Varmepumper (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg.

Fakta

Navn:
Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer bl.a. at vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer fx at dimensionere komponenter til et typisk anlæg og beregne energibehov til opvarmning og brugsvand. Med til din viden om udnyttelse af termisk energi hører også, at du beskæftiger dig med forskellige regioners geotermiske ressourcer og jordtemperatur, identifikation af jord og bjergarter og deres varmeledningsevne. Du får også viden om tekniske krav, lovgivning og sikkerhed.

Modulet indeholder emner som:

  • Relevant lovgivning, herunder bygge-, autorisations- og støjlovgivning samt jordvarmebekendtgørelsen
  • Markedet for varmepumper
  • Korrekt rør- og kabelføring

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. november 2021
26. november 2021
varmepumper hold 21-9 Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. november 2021
20. december 2021
Varmepumper og systemer til overfladenær udnyt. Dagundervisning 2600 Glostrup
*
15. november 2021
20. december 2021
Varmepumper og systemer til overfladenær udnyt. Dagundervisning 2600 Glostrup
*
16. november 2021
21. december 2021
Varmepumper og systemer til overfladenær udnyt. Dagundervisning 2600 Glostrup
*
1. april 2022
29. april 2022
Varmepumper Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
14. september 2022
9. oktober 2022
Varmepumper Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
1. april 2023
29. april 2023
Varmepumper Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
14. september 2023
9. oktober 2023
Varmepumper Dagundervisning 9200 Aalborg SV