Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Varmepumper (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Du lærer bl.a. at vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi.

Fakta

Navn:
Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi. 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer fx at dimensionere komponenter til et typisk anlæg og beregne energibehov til opvarmning og brugsvand. Med til din viden om udnyttelse af termisk energi hører også, at du beskæftiger dig med forskellige regioners geotermiske ressourcer og jordtemperatur, identifikation af jord og bjergarter og deres varmeledningsevne. Du får også viden om tekniske krav, lovgivning og sikkerhed.

Modulet indeholder emner som:

  • Relevant lovgivning, herunder bygge-, autorisations- og støjlovgivning samt jordvarmebekendtgørelsen
  • Markedet for varmepumper
  • Korrekt rør- og kabelføring

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. februar 2020
10. marts 2020
VE Varmepumper Dagundervisning 2600 Glostrup
*
11. februar 2020
1. april 2020
VE Varmepumper Aftenundervisning 2600 Glostrup
*
8. april 2020
7. maj 2020
VE Varmepumper Dagundervisning 2900 Hellerup
*
19. oktober 2020
16. november 2020
VE Varmepumper Dagundervisning 2600 Glostrup
*
19. oktober 2020
7. december 2020
VE Varmepumper Aftenundervisning 2600 Glostrup
*
5. november 2020
3. december 2020
VE Varmepumper Dagundervisning 2900 Hellerup