Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at varetage rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

Fakta

Navn:
Projektledelse og teknisk entreprisestyring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver klædt på til at planlægge, organisere og styre i forskellige sammenhænge.

Både når det gælder de daglige opgaver i en installatørvirksomhed og større entrepriser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet kvalificerer dig både til at varetage rollen som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

I undervisningen arbejder du med:

  • værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation
  • værktøjer til at planlægge, styre, gennemføre og dokumentere projekter
  • at beregne pris og afgive tilbud
  • at formidle udbuds- og tilbudsmateriale
  • at planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse