Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Bygningsautomatik koordination (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du om BMS-systemer, og hvordan de kan bruges til at overvåge og regulere bygningers energiforbrug og indeklima via sensorer.

Fakta

Navn:
Bygningsautomatik koordination (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer du at gennemgå bygninger og deres installationer for at finde mulige integrations- eller optimeringsmuligheder for Building Management Systems (BMS).

Som deltager forventes det, at du har viden svarende til modulet Bygningsautomatik systemkendskab.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du bliver introduceret til nye værktøjer, så du kan funktionsteste en bygning ved hjælp af BMS og måleinstrumenter. Du lærer at forstå reguleringsteknikker og at identificere reguleringsbehov i anlæg og bygninger.

Du lærer at:

  • Gennemgå bygninger og deres installationer for at finde mulige integrations- eller optimeringsmuligheder for Building Management Systems (BMS)
  • Funktionsteste et anlæg ved brug af BMS og måleinstrumenter
  • Forstå reguleringsteknikker og identificere behovet for at regulere anlæg og bygninger
  • Indgå i en professionel dialog om løsning af problemer på området
  • Identificere fejl og finde ud af, hvilke faggrupper/serviceleverandører der skal løse dem

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse