Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Dynamisk lys (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at tage højde for miljø, økonomi, komfort og jura, når du skal installere ny belysning.

Fakta

Navn:
Dynamisk lys
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Dine løsningsforslag er baseret på indsamlede data og på dialog med kunder og andre interessenter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at tage højde for komfort, miljø, økonomi og jura, når du vælger løsninger til belysning.

Du arbejder med at:

  • analysere dig frem til effektive belysningsløsninger ud fra indsamlede data
  • vurdere løsningsforslag ud fra krav om energieffektivitet og komfort
  • præsentere løsningsforslag, der overholder regler og branchekrav
  • vurdere løsningsforslag ud fra økonomiske overvejelser og levetidsbetragtninger
  • indgå i dialog med kunder og andre interessenter om mulige løsninger

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelssteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse