Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energioptimering af procesanlæg (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at overvåge, styre og regulere energianlæg ved hjælp af forskellige værktøjer og redskaber.

Fakta

Navn:
Procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen giver en grundlæggende viden om anlæg, dataopsamling og energiteknisk optimering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen lærer du at anvende centrale metoder og måleudstyr til afdækning af energiforbrug, at vurdere kvalitet og anvendelighed af dine målinger samt at præsentere og dokumentere forbedringsforslagene.

Du lærer desuden at tilgå opgaverne med en professionel tilgang – herunder at deltage i et både fagligt og tværfagligt samarbejde omkring optimering af produktionsanlæg.

Modulet giver dig viden og forståelse for:

  • produktionsanlæg
  • måleudstyr og målemetoder til afdækning af energiforbrug og CO2-udslip
  • analog og digital kommunikation
  • reguleringsmetoder
  • controllere, aktuatorer og transmittere
  • centrale love og regler indenfor specialet

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse