Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Ventilationsteknik - dimensionering (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Du lærer at projektere og tilrettelægge ventilationsanlæg med tilhørende automatik, indregulering og energiforbrug.

Fakta

Navn:
Ventilationsteknik – dimensionering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at fungere som rådgiver og at træffe beslutninger, som er i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklima og ventilationsanlæg.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får en grundlæggende viden om opbygning af ventilationsanlæg i boliger og institutioner, fx hvordan du dimensionerer et anlæg og tilhørende komponenter. Du får desuden indsigt i ventilations- og indeklimamålinger, og hvordan du fejlsøger og finder løsninger, så eksisterende anlæg kan optimeres.

Du får viden om:

 • Opbygning af ventilationsaggregater og tilhørende komponenter, fx spjæld, filtre og varme- og køleflader.
 • Termisk- og atmosfærisk indeklima
 • Ventilationsprincipper CAV og VAV
 • Volumenstrømme og nødvendig tilførsel af udeluft
 • Sikkerhedsforanstaltninger i ventilationsanlæg: brand, frost og røg
 • Lyd i ventilationssystemer
 • Drift og vedligeholdelsesprocedurer, herunder måleteori og indregulering
 • Styrings- og reguleringsteori

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

 •  

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Solcelleanlæg er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse