Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Indeklima i større bygninger (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du måle og vurdere indeklima og at finde løsninger på problemer med eksisterende ventilationsanlæg i større bygninger.

Fakta

Navn:
Indeklima i større bygninger (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer fx at beregne behovet for luftskifte, alt efter hvilke aktiviteter der foregår i bygningen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen får du viden om, hvad et sundt indeklima er – og hvordan du kan måle det.  

Du lærer at:

 • måle og vurdere data for indeklima
 • beregne nødvendigt luftskifte i en bygning ved forskellige aktivitetstyper
 • vurdere om et eksisterende ventilationsanlæg er korrekt dimensioneret
 • analysere problemer med eksisterende anlæg
 • anvise løsninger på problemer med eksisterende ventilationsanlæg
 • præsentere undersøgelser og indeklimaanalyser for beslutningstagere
 • indgå i en professionel dialog om løsning af problemer.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse