Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energifysik og energisystemer (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Modulet giver indsigt i fagområdet energiteknik - både traditionelle samt nye vedvarende energiformer.

Fakta

Navn:
Energifysik og energisystemer (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om de grundlæggende energiformer, og du lærer at beregne, hvad der sker, når man konverterer fra en energiform til en anden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at anvende forskellige beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning. Du lærer desuden at vurdere og udvælge energibærere, energikilder, energilagre og energimaskiner ud fra energimæssige beregninger

På modulet arbejder du med:

  • teorier, metoder og praksis indenfor energiomsætning fra en form til en anden
  • teorier, metoder og praksis indenfor traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder
  • relevant termodynamik
  • grundlæggende vvs- og el-teknik
  • relevant matematik og fysik

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. april 2024
11. juni 2024
Energifysik og energisystemer Dagundervisning 6000 Kolding