Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Bygningsautomatik systemkendskab (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du om intelligent styring og overvågning af bygninger - under et kaldet bygningsautomatik.

Fakta

Navn:
Bygningsautomatik systemkendskab
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for forskellige former for automatik, som anvendes i moderne byggeprojekter, så du kan optimere og tilpasse en bygnings daglige drift og brug.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får redskaber til at projektere og implementere el-løsninger, viden om forskellig software og tekniske installationer til opsamling af data og kendskab til krav og retningslinjer i bygningsreglementet.

Du lærer at:

  • Forstå de forskellige former for automatik, som anvendes i moderne byggeprojekter
  • Optimere og tilpasse en bygnings daglige drift og brug
  • Indgå i en professionel dialog om løsning af el-relaterede problemer
  • Medvirke til projektering og implementering af el-løsninger
  • Forstå forskellige typer af software og tekniske installationer, som kan opsamle og bearbejde data
  • Forstå krav og retningslinjer i bygningsreglementet

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse