Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger (akademiuddannelsen i energiteknologi)

Modulet giver dig redskaber til at rådgive om energibesparelser og sundt indeklima i større bygninger.

Fakta

Navn:
Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. Mulighed for SVU

Du lærer desuden at formidle de foreslåede forbedringstiltag på en overskuelig og motiverende måde.

Du skal have gennemført modulet Bygningskonstruktioner og energianlæg for at kunne deltage.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningen arbejder du med at:

  • måle og analysere indeklima med fokus på CO2 og fugt
  • vurdere indeklima og forbedringsmuligheder samt opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder
  • bedømme varme- og ventilationsanlæg ud fra energibesparende og miljømæssige hensyn
  • anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af energiforbrug
  • håndtere energirigtige byggetekniske løsninger i eksisterende og nyt byggeri under hensyntagen til arkitektur, indeklima, miljø og økonomi
  • rådgive om optimering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i energiteknologi, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Erhvervsuddannelse som faglært håndværker inden for byggeri eller inden for automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse med matematik og fysik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for byggeri, automatik og proces, datakommunikation eller elektronik og svagstrøm.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. januar 2022
11. marts 2022
Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger Dagundervisning 2400 København NV
*
12. januar 2022
11. marts 2022
Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger Dagundervisning 2900 Hellerup