Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Bygningsautomatik funktionsafprøvning (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at teste automationssystemer i bygninger, som testes når et nyt system skal afleveres.

Fakta

Navn:
Bygningsautomatik funktionsafprøvning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Der kan også være tale om at teste en eller flere funktioner i et eksisterende anlæg.

For at deltage på modulet skal du have en viden, der svarer til fagmodulerne Bygningsautomatik systemkendskab og Bygningsautomatik koordination.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Gennem undervisningen får du redskaber til at analysere varme- og ventilationsanlæg og kommentere på afvigelser. Du lærer også at gennemføre og præsentere en funktionstest og at indgå i en dialog om løsning af eventuelle tekniske problemer.

Du lærer at:

  • analysere varme- og ventilationsanlæg og kommentere på afvigelser (commissioning)
  • opstille testkriterier når et anlæg skal testes
  • udføre enkle energiberegninger
  • vurdere om reguleringen af et anlæg fungerer hensigtsmæssigt
  • udarbejde og præsentere en funktionstest, samt værdien af denne test
  • indgå i en professionel dialog om løsning af problemer vedrørende regulering

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.