Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Drone til inspektion (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du dronens opbygning, komponenter og software at kende, og du lærer at flyve sikkert og lovligt med en drone.

Fakta

Navn:
Drone til inspektion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen har desuden fokus på, hvilke erhverv der med fordel kan bruge droner. Når du har gennemført modulet, er du dronepilot.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om en række emner, fx love og regler vedrørende privatlivets fred, luftrummet og grundlæggende meteorologi, sikkerhed og kommunikation og principper for godt luftmandskab.

Du lærer at:

  • planlægge, udføre og dokumentere din flyvning, så du overholder gældende regler
  • vurdere dronens tilstand og om den er sikker at flyve med
  • kommunikere med relevante myndigheder, fx Trafikstyrelsen og Politiet
  • vurdere faktorer, der har indflydelse på operationen, fx personer, vejrforhold og nødprocedurer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Drone til inspektion er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se en samlet oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse