Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Drone til inspektion (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du dronens opbygning, komponenter og software at kende, og du lærer at flyve sikkert og lovligt med en drone.

Fakta

Navn:
Drone til inspektion
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Undervisningen har desuden fokus på, hvilke erhverv der med fordel kan bruge droner. Når du har gennemført modulet, er du dronepilot.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om en række emner, fx love og regler vedrørende privatlivets fred, luftrummet og grundlæggende meteorologi, sikkerhed og kommunikation og principper for godt luftmandskab.

Du lærer at:

  • planlægge, udføre og dokumentere din flyvning, så du overholder gældende regler
  • vurdere dronens tilstand og om den er sikker at flyve med
  • kommunikere med relevante myndigheder, fx Trafikstyrelsen og Politiet
  • vurdere faktorer, der har indflydelse på operationen, fx personer, vejrforhold og nødprocedurer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Drone til inspektion er valgfrit på akademiuddannelsen i energiteknologi. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se en samlet oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Bemærk, at studieordningen stiller krav om specifikke byggefaglige kompetencer. Kontakt uddannelsesstedet for detaljeret information.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. november 2021
9. december 2021
drone til inspektion Dagundervisning 8960 Randers SØ