Akademiuddannelsen i energiteknologi
Kursus

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i energiteknologi)

På modulet lærer du at planlægge og udføre elektriske bygningsinstallationer og at udarbejde tekniske tegninger.

Fakta

Navn:
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Forløbet er delt i to hovedemner. Første del handler om elektriske bygningsinstallationer, mens anden del har fokus på teknisk dokumentation.

For at deltage skal du have gennemført og bestået modulet Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre. Du lærer også at dokumentere dine løsninger, blandt andet at lave tekniske tegninger ved hjælp af de programmer, som benyttes i branchen til at projektere el-entrepriser.

Du lærer at:

  • anvende gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer
  • vurdere praksisnære problemstillinger og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger
  • præsentere dine løsninger og begrunde dine valg

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsesteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.