Akademiuddannelsen i el-installation
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i el-installation

På akademiuddannelse i el-installation lærer du at projektere, installere, drifte og rådgive om elektriske installationer og anlæg.

Fakta

Navn:
El-installation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer. Undervejs i dit uddannelsesforløb arbejder du på forskellige typer af bygninger, fx etageejendomme og industribygninger.

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede med brancheerfaring, fx faglærte med elektronik- og svagstrømsuddannelsen og elektrikere. Er du interesseret i at blive el-installatør, har du mulighed for at søge el-autorisation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i el-installation arbejder du med bygningsinstallation og -automatik, elforsyningsanlæg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, økonomi og virksomhedsdrift og forberedelse til autorisation.

Du lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og du bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af uddannelsen.

Som færdiguddannet kan du:

 • håndtere og lede installationstekniske projekter
 • holde dig ajour med ny viden inden for stærkstrømsområdet
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
 • indgå i faglige og tværfaglige projekter, hvor du står med ansvaret for de el-tekniske installationer

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Fire obligatoriske moduler (40 ECTS)
 • valgfrie moduler (10 ECTS)
 • afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse i el-installation giver titlen AU i el-installation.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Electrical Installations.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel videregående voksenuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)


Valgfri moduler:

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Boliginstallation til delautorisation (fra AU i energiteknologi)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Entrepriseret for el-installation (5 ECTS)
 • ​Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø  (5 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

Du kan vælge moduler uden for fagområdet Service, produktion, it, bygge og anlæg, dog højst 10 ECTS. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.


Fuld el-autorisation

Uddannelsen kan tilrettelægges, så du ved uddannelsens afslutning har mulighed for at opnå en fuld el-autorisation. For at det kan lade sig gøre, skal du gennemføre uddannelsen med en specifik fagkombination og bagefter bestå Sikkerhedsstyrelsens el‐autorisationsprøve.

Fagrækken for fuld autorisation er: 

 • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)
   

Delautorisation

Er du interesseret i at opnå delautorisation som el-installatør i boliger, skal du gennemføre og bestå nogle bestemte moduler (30 ECTS) fra Akademiuddannelsen i el-installation og bagefter skal du bestå Sikkerhedsstyrelsens el‐autorisationsprøve.

Fagrækken for delautorisation er: 

 • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb, 10 ECTS
 • Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation, 10 ECTS
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø, 5 ECTS
 • Boliginstallation til delautorisation (modul fra AU i energiteknologi), 10 ECTS

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde én af følgende kriterier:

 • automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektriker (bygningsautomatik), elektriker, (installationsteknik), elektriker (kommunikationsteknik), elektriker (styrings- og reguleringsteknik), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, elektriker 1 eller elektriker 2.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. 

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget. Studerende uden en relevant adgangsgivende uddannelse skal have matematik på niveau C.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde som selvstændig eller få ansættelse i en virksomhed, fx som:

 • Styrings - og reguleringstekniker i en industrivirksomhed
 • El-installatør eller stærkstrømstekniker i en rådgivende virksomhed
 • Sælger eller repræsentant hos en el-leverandør - eller grossistvirksomhed

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Uddannelser der ligner