Akademiuddannelsen i el-installation
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i el-installation

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg.

Fakta

Navn:
El-installation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 41 - 69.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer. Undervejs i dit uddannelsesforløb arbejder du på forskellige typer af bygninger, fx etageejendomme og industribygninger.

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede med brancheerfaring, fx faglærte med elektronik- og svagstrømsuddannelsen og elektrikere. Er du interesseret i at blive el-installatør, har du mulighed for at søge el-autorisation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i el-installation beskæftiger du dig med emner som bygningsinstallation og -automatik, elforsyningsanlæg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, økonomi og virksomhedsdrift og forberedelse til autorisation.

Du lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og du bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af uddannelsen.

Som færdiguddannet kan du:

 • håndtere og lede installationstekniske projekter
 • holde dig ajour med ny viden inden for stærkstrømsområdet
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
 • indgå i faglige og tværfaglige projekter, hvor du står med ansvaret for de el-tekniske installationer

Akademiuddannelsen i el-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen er bygget op af 4 obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler omfatter 40 ECTS‐point.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i el-installation. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel videregående voksenuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)


Valgfri moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Entrepriseret for el-installation (5 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • ​Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø  (5 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større nlæg med konformkøl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)


Fuld el-autorisation

Uddannelsen kan tilrettelægges, så du ved uddannelsens afslutning har mulighed for at opnå en fuld el-autorisation. For at det kan lade sig gøre, skal du gennemføre uddannelsen med en specifik fagkombination og bagefter bestå Sikkerhedsstyrelsens el‐autorisationsprøve.

Fagrækken for fuld autorisation er: 

 • Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)
   

Delautorisation

Er du interesseret i at opnå delautorisation som el-installatør i boliger, skal du gennemføre og bestå udvalgte moduler (30 ECTS) fra Akademiuddannelsen i el-installation og bagefter skal du bestå Sikkerhedsstyrelsens el‐autorisationsprøve.

Fagrækken for delautorisation er: 

 • Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb, 10 ECTS
 • Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation, 10 ECTS
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø, 5 ECTS
 • Boliginstallation til delautorisation (modul fra AU i energiteknologi), 10 ECTS
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Du kan vælge moduler uden for fagområdet Service, produktion, it, bygge og anlæg, dog højst 10 ECTS. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse, dvs. automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektriker (bygningsautomatik), elektriker (installationsteknik), elektriker (kommunikationsteknik), elektriker (styrings- og reguleringsteknik), elektrikeruddannelse 1 (4 år), elektrikeruddannelse 2 (4,5 år) eller elektronik- og svagstrømsuddannelsen.
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. 

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget. Studerende uden en relevant adgangsgivende uddannelse skal have matematik på niveau C.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Tilmelding: Du tilmelder dig de enkelte fagmoduler på uddannelsesstedets hjemmeside.  Her vil du også kunne se tilmeldingsfrist, og hvornår kurset starter. Der er som regel kursusstart flere gange om året. Typisk i august/september og i januar/februar.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 41 - 69.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde som selvstændig eller få ansættelse i en virksomhed, fx som:

 • Styrings - og reguleringstekniker i en industrivirksomhed
 • El-installatør eller stærkstrømstekniker i en rådgivende virksomhed
 • Sælger eller repræsentant hos en el-leverandør - eller grossistvirksomhed

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for bygge og anlæg.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx energi og miljø.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Klar til fremtiden? Pjece udgivet af Dansk Metal og Dansk Industri om de tekniske akademiuddannelser.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i el-installation)
Bekendtgørelser og standarder (akademiuddannelsen i el-installation)
Boliginstallation til delautorisation (akademiuddannelsen i energiteknologi)
Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (akademiuddannelsen i el-installation)
Bygningsautomatik (akademiuddannelsen i el-installation)
Bygningsautomatik funktionsafprøvning (akademiuddannelsen i el-installation)
Bygningsautomatik koordination (akademiuddannelsen i el-installation)
Bygningsautomation, systemkendskab (akademiuddannelsen i el-installation)
Bygningsinstallation (akademiuddannelsen i el-installation)
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i el-installation)
Dynamisk lys (akademiuddannelsen i vvs-installation)
Entrepriseret for el-installation (akademiuddannelsen i el-installation)
Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer (akademiuddannelsen i el-installation)
Indeklima i større bygninger (akademiuddannelsen i el-installation)
Installation og dokumentation (akademiuddannelsen i el-installation)
Installationer og el-forsyningsanlæg (akademiuddannelsen i el-installation)
Kvalitet, sikkerhed og miljø (akademiuddannelserne i el- og vvs-installation)
Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen - el (akademiuddannelsen i el-installation)
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (akademiuddannelsen i el-installation)
Projektledelse og entreprisestyring - el (akademiuddannelsen i el-installation)
Salg og kundeforståelse - el (akademiuddannelsen i el-installation)
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (akademiuddannelsen i el-installation)
Større komfortanlæg med køl (akademiuddannelsen i el-installation)
Virksomhedsdrift i installationsbranchen - el (akademiuddannelsen i el-installation)

Uddannelser der ligner