Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at planlægge, installere og beregne el-installationer i boliger.

Fakta

Navn:
Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden, hvordan du kan bruge foreskellige matematiske beregninger, når du skal optimere boligens el-tekniske løsninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at:

 • Projektere og udføre elektriske installationer i boliger, så de følger reglerne på området
 • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • Formidle de løsninger, som du har valgt, og begrunde dem ud fra teorien
 • Udføre relevante matematiske beregninger på det el-tekniske område
 • Formidle problemer, som kan opstå i forbindelse med beregninger på elektriske kredsløb
 • Deltage i tværfaglige arbejder
 • Udvikle dine kompetencer og din viden på området

Deltagelse forudsætter, at du har gennemført og bestået modulet Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. august 2021
28. oktober 2021
Boliginst. og teknisk beregning på kredsløb- obl 1 Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. februar 2022
7. april 2022
boliginstallationer og teknisk beregning på kreds. Dagundervisning 2605 Brøndby
*
3. marts 2022
20. maj 2022
Boliginstallationer og teknisk beregning Kredsløb Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. marts 2022
12. maj 2022
Boliginstallationer og teknisk beregning på kreds. Dagundervisning 2400 København NV
*
4. marts 2022
12. maj 2022
Boliginstallationer og teknisk beregning på kreds. Dagundervisning 2900 Hellerup
*
29. august 2022
31. oktober 2022
Boliginstallationer og teknisk beregning kredsløb Dagundervisning 2900 Hellerup
*
7. september 2022
7. november 2022
boliginstallationer og teknisk beregning på kreds. Dagundervisning 2605 Brøndby