Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Installationer og el-forsyningsanlæg (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at varetage el-tekniske projekter, der er omfattet af el-sikkerhedsloven.

Fakta

Navn:
Installationer og el-forsyningsanlæg
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 6.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at stå for alle projektets faser – herunder at planlægge, projektere, idriftsætte og udarbejde dokumentation og efterfølgende etablere drift- og serviceaftaler. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På modulet beskæftiger du dig med planlægning, drift og eftersyn af forskellige el-tekniske bygningsinstallationer, bl.a. elforsyningsanlæg i mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet.

På modulet lærer du:

  • at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer
  • at inddrage relevante og tidssvarende metoder og værktøjer i projekteringsarbejdet
  • at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere
  • at vælge de mest optimale og tidssvarende løsninger

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 6.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. august 2021
29. oktober 2021
Installationer og EL-forsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved