Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder.

Fakta

Navn:
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, og at udføre elektrotekniske beregninger på maskiner.

Du lærer at:

 • Projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, så de er i overesstemmelse med reglerne på området
 • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • Formidle de løsninger, du har valgt at installalere
 • Udføre elektrotekniske beregninger på maskiner
 • At forklare hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med beregninger på elektriske kredsløb
 • Løse elektrotekniske opgaver på maskiner på tværs af teams
 • Udvikle dine kompetencer og viden på området

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder 

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2023
1. november 2023
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. september 2023
24. november 2023
Mindre industriinst. og teknisk beregning på maski Dagundervisning 2900 Hellerup
*
27. februar 2024
22. maj 2024
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 7400 Herning
*
23. januar 2023
15. april 2023
Eksternt regnskab, enkeltfag fra HD 2. del, Regnskab og økonomistyring (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. marts 2024
30. maj 2024
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 7400 Herning
*
7. marts 2024
6. juni 2024
Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
15. marts 2024
31. maj 2024
Mindre industriinst. og Tek. bereg. på maskiner Dagundervisning 8960 Randers SØ