Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder.

Fakta

Navn:
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, og at udføre elektrotekniske beregninger på maskiner.

Du lærer at:

 • Projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, så de er i overesstemmelse med reglerne på området
 • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • Formidle de løsninger, du har valgt at installalere
 • Udføre elektrotekniske beregninger på maskiner
 • At forklare hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med beregninger på elektriske kredsløb
 • Løse elektrotekniske opgaver på maskiner på tværs af teams
 • Udvikle dine kompetencer og viden på området

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder 

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. marts 2024
30. maj 2024
Mindre industriinst. og Tek. bereg. på maskiner Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
19. august 2024
5. november 2024
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 2605 Brøndby
*
17. marts 2025
9. juni 2025
Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning Dagundervisning 4700 Næstved