Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder.

Fakta

Navn:
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, og at udføre elektrotekniske beregninger på maskiner.

I undersvisningen arbejder I med at:

 • Projektere og udføre elektriske installationer i mindre industrivirksomheder, så de er i overesstemmelse med reglerne på området
 • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
 • Formidle de løsninger, du har valgt at installalere
 • Udføre elektrotekniske beregninger på maskiner
 • At forklare hvilke problemer, der kan opstå i forbindelse med beregninger på elektriske kredsløb
 • Løse elektrotekniske opgaver på maskiner på tværs af teams
 • Udvikle dine kompetencer og viden på området

Deltagelse forudsætter, at du har gennemført og bestået modulet Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. august 2021
27. oktober 2021
Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning Dagundervisning 4700 Næstved
*
11. august 2021
27. oktober 2021
Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. februar 2022
6. april 2022
mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 2605 Brøndby
*
24. februar 2022
19. maj 2022
Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning Dagundervisning 4700 Næstved
*
28. februar 2022
9. maj 2022
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 2400 København NV
*
28. februar 2022
9. maj 2022
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 2900 Hellerup
*
11. marts 2022
30. maj 2022
Mindre industriinst. og Tek. bereg. på maskiner Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
24. august 2022
26. oktober 2022
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 2900 Hellerup
*
25. august 2022
27. oktober 2022
mindre industriinstallationer og teknisk beregning Dagundervisning 2605 Brøndby