Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bygningsautomation, systemkendskab (akademiuddannelsen i el-installation)

På modulet lærer du at styre og drifte bygninger ved hjælp af BMS-systemer (Building Management Systems).

Fakta

Navn:
Bygningsautomation, systemkendskab, el
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 7.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Moderne bygninger indeholder en masse automatik i form af forskellige sensorer. I undervisningen arbejder I med effektiv overvågning af bygninger. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På kurset lærer du, hvordan de forskellige teknologier fungerer, og hvordan du kan måle, om de enkelte komponenter i huset fungerer efter hensigten.

Du får viden om:

  • Forskellige former for automation, der anvendes i bygninger.
  • Hard- og software samt BMS-systemer, som kan opsamle og bearbejde data I bygninger.
  • Forskellige kommunikationsprotokoller, som indgår i et BMS-system.
  • Krav og retningslinjer, der er gældende i henhold til bygningsreglementet.
  • Principper i bygningsautomation.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 7.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.