Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at levere effektive, tidssvarende og veldokumenterede bygningsinstallationer.

Fakta

Navn:
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i boliger, og at udarbejde dokumentationsmateriale, fx tekniske tegninger, ved brug af programmer til projektering i el‐entrepriser.

I undervisningen arbejder I med at:

  • Projektere og udføre elektriske bygningsinstallationer i overensstemmelse med reglerne på området
  • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
  • Formidle de løsninger, som du vælger -
  • Ansvar for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser
  • Formidle teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartnere
  • Udvælge og bruge relevante værktøjer og software til dokumentation af de elektriske installationer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. november 2021
10. februar 2022
Bygningsinst. og teknisk dokumentation- obl 2 Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. november 2021
22. februar 2022
Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation Dagundervisning 7400 Herning
*
19. november 2021
4. marts 2022
Byg. instal. og teknisk dokumentation Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
31. januar 2022
4. april 2022
bygningsinstallationer og teknisk dokumentation Dagundervisning 2605 Brøndby
*
2. februar 2022
6. april 2022
Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation Dagundervisning 2400 København NV
*
2. februar 2022
6. april 2022
Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation Dagundervisning 2900 Hellerup
*
25. august 2022
24. oktober 2022
Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation Dagundervisning 2900 Hellerup
*
2. september 2022
4. november 2022
bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation Dagundervisning 2605 Brøndby