Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at levere effektive, tidssvarende og veldokumenterede bygningsinstallationer.

Fakta

Navn:
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at planlægge og udføre elektriske installationer i boliger, og at udarbejde dokumentationsmateriale, fx tekniske tegninger. Du får også en introduktion til programmer som benyttes til projektering i el‐entrepriser.

I undervisningen arbejder I med at:

  • Projektere og udføre elektriske bygningsinstallationer i overensstemmelse med reglerne på området
  • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
  • Formidle de løsninger, som du vælger -
  • Ansvar for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser
  • Formidle teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartnere
  • Udvælge og bruge relevante værktøjer og software til dokumentation af de elektriske installationer

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. november 2024
3. marts 2025
Bygningsinst. og teknisk dokumentation- obl 2 Dagundervisning 4700 Næstved