Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at levere effektive, tidssvarende og veldokumenterede bygningsinstallationer.

Fakta

Navn:
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at levere tidssvarende og rentable løsninger og at formidle og begrunde dine valg overfor andre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at planlægge og udføre elektriske installationer i boliger, og at udarbejde dokumentationsmateriale, fx tekniske tegninger. Du får også en introduktion til programmer som benyttes til projektering i el‐entrepriser.

I undervisningen arbejder I med at:

  • Projektere og udføre elektriske bygningsinstallationer i overensstemmelse med reglerne på området
  • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige el-løsninger
  • Formidle de løsninger, som du vælger -
  • Ansvar for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser
  • Formidle teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartnere
  • Udvælge og bruge relevante værktøjer og software til dokumentation af de elektriske installationer

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2023
27. oktober 2023
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2023
3. november 2023
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation Dagundervisning 2900 Hellerup
*
16. september 2022
20. oktober 2022
Engelsk, E Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. november 2023
8. marts 2024
Byg. instal. og teknisk dokumentation Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
23. januar 2023
31. januar 2025
HD 2. del, Regnskab og økonomistyring (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
21. november 2023
20. februar 2024
Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation Dagundervisning 7400 Herning
*
30. november 2023
22. februar 2024
Bygningsinst. og teknisk dokumentation- obl 2 Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby