Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Salg og kundeforståelse - el (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at indgå professionelt i udviklingen af salgs- og kundeaktiviteter rettet mod el-installationsfaget.

Fakta

Navn:
Salg og kundeforståelse - el
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at igangsætte forskellige salgs- og markedsføringstiltag baseret på et gennemarbejdet tal- og analysemateriale.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden og forståelse for fagtermer som marked- og markedsstrategi, segmentering, salgsteknikker og kundeadfærd, og du får indsigt i relevante kommunikationskanaler herunder webbaseret kundekommunikation.

Du lærer:

  • at udarbejde situationsanalyser med henblik på at opstille en salgs- og markedsføringsstrategi
  • at formulere en sammenhængende markedsføringsindsats over for udvalgte kundesegmenter
  • at vurdere et produkt/serviceydelses egenskaber i forhold til salgsarbejdet overfor specifikke kundesegmenter
  • at kunne anvende de mest optimale salgsteknikker
  • at benytte webbaserede værktøjer i forbindelse med salg af produkter og serviceydelser

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.