Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at arbejde med elektriske installationer i større industrivirksomheder.

Fakta

Navn:
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at planlægge og udføre elektriske installationer i større industrivirksomheder. Du arbejder med elektriske installationer i bygninger og i både lav- og mellemspændingsdistributionsanlæg.

Du arbejder med at:

 • Projektere, udføre og verificere elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg, så de er i overensstemmelse med reglerne på området
 • Bruge den nyeste teknologi til at projektere elektriske installationer i større industrivirksomheder
 • Vælge relevante, tidssvarende, energioptimerede og økonomisk fordelagtige løsninger
 • Håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer
 • Projektere, drive og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg
 • Planlægge, dimensionere og dokumentere løsninger til distributionsnet og netstationer
 • Præsentere dine løsninger og argumentere for dit valg

Deltagelse forudsætter, at du har gennemført og bestået modulet Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering..

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. august 2025
20. oktober 2025
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved