Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at arbejde med elektriske installationer i større industrivirksomheder.

Fakta

Navn:
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at planlægge og udføre elektriske installationer i større industrivirksomheder. Du arbejder med elektriske installationer i bygninger og i både lav- og mellemspændingsdistributionsanlæg.

Du arbejder med at:

 • Projektere, udføre og verificere elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg, så de er i overensstemmelse med reglerne på området
 • Bruge den nyeste teknologi til at projektere elektriske installationer i større industrivirksomheder
 • Vælge relevante, tidssvarende, energioptimerede og økonomisk fordelagtige løsninger
 • Håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer
 • Projektere, drive og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg
 • Planlægge, dimensionere og dokumentere løsninger til distributionsnet og netstationer
 • Præsentere dine løsninger og argumentere for dit valg

Deltagelse forudsætter, at du har gennemført og bestået modulet Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering..

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. marts 2023
2. juni 2023
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
7. august 2023
23. oktober 2023
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. august 2023
23. oktober 2023
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. august 2023
2. november 2023
Større industriinst. og elforsyningsanlæg Dagundervisning 2900 Hellerup
*
13. september 2023
22. november 2023
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
1. august 2024
24. oktober 2024
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Dansk som andetsprog, F Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby