Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at arbejde med elektriske installationer i større industrivirksomheder.

Fakta

Navn:
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 12.500 - 13.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler overordnet om, at planlægge, projektere og udføre elektriske installationer i større industrivirksomheder. Du arbejder med elektriske installationer i bygninger og i både lav- og mellemspændingsdistributionsanlæg.

I undervisningen lærer I at:

 • Projektere, udføre og verificere elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg, så de er i overensstemmelse med reglerne på området
 • Bruge den nyeste teknologi til at projektere elektriske installationer i større industrivirksomheder
 • Vælge relevante, tidssvarende, energioptimerede og økonomisk fordelagtige løsninger
 • Håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer
 • Projektere, drive, efterse og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg
 • Planlægge, dimensionere og dokumentere løsninger til distributionsnet og netstationer
 • Præsentere de løsninger, du har valgt, og argumentere for dit valg

Deltagelse forudsætter, at du har gennemført og bestået modulet Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • Relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet koster ca. 12.500 - 13.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. november 2021
9. februar 2022
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved
*
31. januar 2022
29. marts 2022
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 2400 København NV
*
31. januar 2022
29. marts 2022
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 2900 Hellerup
*
10. februar 2022
19. maj 2022
Større industriinstall. og elforsyningsanlæg Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. marts 2022
6. maj 2022
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
11. august 2022
27. oktober 2022
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved
*
29. august 2022
31. oktober 2022
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 2900 Hellerup
*
21. september 2022
16. november 2022
større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 2605 Brøndby
*
7. august 2023
23. oktober 2023
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg Dagundervisning 4700 Næstved