Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bekendtgørelser og standarder (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at varetage ledelsen af de tekniske-, sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Fakta

Navn:
Bekendtgørelser og standarder
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 7.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer om gældende lovgivning inden for området – herunder autorisationslovgivning, el-sikkerhedsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at redegøre for projektering og dimensionering af el-tekniske installationer med afsæt i gældende bekendtgørelser og standarder samt formidling af din viden til kunder og samarbejdspartnere. Du lærer endvidere hvordan du håndterer udviklingsopgaver i rollen som professionel el-installatør

Modulet giver dig bl.a. viden om:

  • gældende lovgivning inden for området – herunder autorisationslovgivning, el-sikkerhedsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen
  • projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven
  • projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide
Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 7.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. oktober 2021
17. november 2021
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
27. oktober 2021
25. november 2021
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. november 2021
2. december 2021
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. november 2021
2. december 2021
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
3. november 2021
2. december 2021
Bekendtgørelser og Standarder EL Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. november 2021
17. december 2021
Bekendtgørelse og standarder Dagundervisning 7400 Herning
*
5. november 2021
10. december 2021
Bekendtgørelse og standarder Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. november 2021
10. december 2021
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
16. november 2021
14. december 2021
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
1. december 2021
22. december 2021
bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
19. januar 2022
14. februar 2022
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
23. februar 2022
6. april 2022
Bekendtgørelse og standarder Dagundervisning 4700 Næstved
*
23. marts 2022
4. maj 2022
Bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
20. april 2022
18. maj 2022
bekendtgørelser og standarder Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
20. april 2022
16. maj 2022
bekendtgørelser og standarder (Solar) Dagundervisning 2605 Brøndby
*
27. april 2022
25. maj 2022
Bekendtgørelser og standarder (EL) Dagundervisning 2400 København NV
*
27. april 2022
25. maj 2022
Bekendtgørelser og standarder (EL) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. november 2022
15. december 2022
Bekendtgørelse og standarder Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. november 2022
5. december 2022
Bekendtgørelser og standarder (EL) Dagundervisning 2900 Hellerup