Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Bekendtgørelser og standarder (akademiuddannelsen i el-installation)

Modulet kvalificerer dig til at varetage ledelsen af de tekniske-, sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Fakta

Navn:
Bekendtgørelser og standarder
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer om gældende lovgivning inden for området – herunder autorisationslovgivning, el-sikkerhedsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer at redegøre for projektering og dimensionering af el-tekniske installationer med afsæt i gældende bekendtgørelser og standarder samt formidling af din viden til kunder og samarbejdspartnere. Du lærer endvidere hvordan du håndterer udviklingsopgaver i rollen som professionel el-installatør

Modulet giver viden om:

  • gældende lovgivning inden for området – herunder autorisationslovgivning, el-sikkerhedsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen
  • projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven
  • projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.t.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. maj 2024
3. juni 2024
Bekendtgørelser og standarder (EL) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
7. november 2024
12. december 2024
Bekendtgørelser og standarder (EL) Dagundervisning 2900 Hellerup
*
3. november 2025
1. december 2025
Bekendtgørelse og standarder Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. november 2025
12. december 2025
Bekendtgørelser og standarder H10 VF2 Dagundervisning 6700 Esbjerg