Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Indeklima i større bygninger (akademiuddannelsen i el-installation)

På modulet lærer du om ventilationsanlæg i større bygninger, hvordan de fungerer - og hvordan du kan måle indeklimaet i en bygning.

Fakta

Navn:
Indeklima i større bygninger, el
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer desuden om lovgivning og anbefalinger vedrørende fornuftigt indeklima.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen har fokus på indeklima, og hvad det betyder for en bygnings drift- og energiudgifter. I arbejder bl.a. med, hvordan bygningsanlægget skal være indstillet, for at indeklimaet er behageligt.

Du lærer at:

  • måle og vurdere data for indeklima
  • beregne nødvendigt luftskifte i en bygning ved forskellige aktivitetstyper
  • vurdere om et eksisterende ventilationsanlæg er korrekt dimensioneret
  • analysere problemer med eksisterende anlæg
  • anvise løsninger på problemer med eksisterende ventilationsanlæg

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.