Akademiuddannelsen i el-installation
Kursus

Virksomhedsdrift i installationsbranchen - el (akademiuddannelsen i el-installation)

På modulet beskæftiger du dig med etablering, drift og udvikling af en virksomhed, herunder at udarbejde forretningsplaner og varetage ledelsesopgaver.

Fakta

Navn:
Virksomhedsdrift i installationsbranchen - el
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du arbejder desuden med emner som virksomhedsøkonomi- og styring, erhvervsjura og risikostyring.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du at:

  • medvirke til etablering, overtagelse og opbygning af en mindre virksomhed samt planlægge, styre og organisere den daglige drift
  • arbejde med et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.
  • styre og administrere en virksomheds og en entreprises økonomi.
  • anvende relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi, drift og ledelse
  • skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift
  • udarbejde forretningsplaner.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen
Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • Relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU eller EUV)
  • En gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.