Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

SCADA, netværk og databaser (akademiuddannelsen i automation og drift)

På kurset lærer du at opsætte lukkede netværk og SCADA-systemer til maskin- og procesanlæg og at designe en SCADA-brugerflade i dialog med kunden.

Fakta

Navn:
Maskinteknologi, offshore
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer desuden om gældende regler og normer på området, og du kan at komme med forslag til datalogning samt præsentation af de opsamlede data.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du opnår bl.a. viden om typiske netværksstrukturer, som anvendes ved opsætning af SCADA-løsninger, OPC klient/server-kommunikation og High Performance HMI.

Bl.a. får du praktisk erfaring med at.

  • opsætte lukkede netværk og SCADA-systemer til maskin- og procesanlæg
  • etablere fjernadgang til maskinanlæg, så det er i overensstemmelse med gældende regler og normer
  • definere og oprette mindre databaser til opsamling af data

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Specifikke krav

Du skal have gennemført og bestået modulerne Udvikling af automatiske styringer og Regulering af procesanlæg.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. oktober 2021
6. januar 2022
Scada, netværk og databaser Dagundervisning 2900 Hellerup