Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Internet of Things i anvendelse (akademiuddannelsen i automation og drift)

Modulet giver dig forudsætninger for at koble din forretningsviden med ny viden om mulighederne med Internet of Things (IoT)-teknologien.

Fakta

Navn:
Internet of Things i anvendelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer også at beskrive projektforslag til forretningen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet får du forståelse for opbygningen af Internet of Things-arkitektur og for de teknologier, der anvendes i forbindelse med IoT-løsninger.

Du lærer desuden om den forretningsmæssige anvendelse af Internet of Things, og du får indblik i de etiske og sikkerhedsmæssige problemstillinger ved Internet of Things-løsninger.

Modulet indeholder emnerne:

  • IoT-arkitektur – 4- eller 5-lagsmodel, fx Gartners IoT-referencemodel
  • Trends inden for IoT-løsninger
  • Etik
  • Introduktion til Artificial Intelligence, sensorer, kommunikation, Cloud computing, data samt sikkerhed i relation til Internet of Things
  • Forretningsmæssig anvendelse af IoT-løsninger

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.