Procestekniker
Job

Procestekniker

En procestekniker arbejder i store virksomheder med drift, produktionsstyring, test og undersøgelser.

Fakta

Arbejdssteder:
Produktionsvirksomheder og kommuner
Stillingsbetegnelser:
Procestekniker, Procesteknolog, Koordinator, Projektleder, Driftsleder

De kan være med til at producere mange ting i fødevareindustrien eller den kemiske industri, herunder medicinalindustrien.

De kan også arbejde som projektledere med indkøb og implementering af nye maskiner, eller gennemføre test og målinger af produktionsprocesser.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af procestekniker
Kvalitetskontrol - Procesteknikeren holder øje med maskinerne, processen og produkterne.

Som procestekniker arbejder du især i industrivirksomheder. Her beskæftiger du dig med fx ledelse af driften, styring af arbejdsprocesser, udviklingsarbejde, arbejdsstudier og rådgivning. Det kan også være salg og service.

Du kommer sandsynligvis til at arbejde med produkter som maling, gummi, kemikalier, cement, konserves og medicin. Helt forskellige produkter, men for alle gælder det, at der har været procesteknologer med til at fremstille dem. Procesteknikere fungerer ofte som projektledere eller koordinatorer.

Procesteknikeren skal styre en del af den løbende produktion, dvs. føre tilsyn med og vedligeholde maskinerne, holde regnskab med tilførslen af råvarer samt kontrollere det færdige produkt.

En anden opgave kan være at lave en prøvefabrikation efter planer fra ingeniører, kemikere eller andre.

Arbejdet kan være at udvælge og opstille produktionsudstyr og måleapparatur samt at kontrollere produktionen og lave testrapporter undervejs. På samme måde kan procesteknikeren også være med, når nyt apparatur skal afprøves.

Du kan få til opgave at hjælpe ved undersøgelser af de forskellige arbejdsmetoder, blandt andet med henblik på automatisering og forenkling. Arbejdet kan også gå ud på at undersøge arbejdsmiljøet.

Nogle opgaver kræver, at du arbejder på kontoret. Det kan være med planlægning og regnskab samt udformning af arbejdsinstruktioner.

En del procesteknikere arbejder med salg og rådgivning. Det er især i forbindelse med måleudstyr og kemikalier til produktion.

Procesteknikere kan også være beskæftiget som konsulenter og rådgivere i tekniske spørgsmål og arbejde i kommuner og bedriftssundhedscentre med opgaver inden for miljøområdet. De kan fx have opgaver i forbindelse med rensning af spildevand eller med tilsyn og kontrol af kemiske virksomheder.

Arbejdsplads

Procesteknikere arbejder i fx lægemiddelindustrien, den tekniske eller kemiske industri eller inden for bioteknologi. Andre områder er farve- og lakindustri, fødevareindustri eller teknisk analysearbejde og kvalitetskontrol  i rådgivende ingeniørfirmaer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Procestekniker33.155 kr.--
Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring29.910 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En procestekniker arbejder ofte som leder eller koordinator i virksomheden eller som projektleder.

Der er for tiden mindre gode muligheder for at få job. Der er dog regionale forskelle.

Mere uddannelse

Teknisk Landsforbund (TL) tilrettelægger efteruddannelseskurser for deres medlemmer.

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.