erhvervsakademiuddannelse som procesteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Procesteknolog

Du lærer om bæredygtig produktudvikling, fødevaresikkerhed, kvalitetsstyring, certificeringer, produktionsforståelse og -optimering.

Fakta

Navn:
Procesteknolog
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi
Andre betegnelser:
Ernæringsteknolog, fødevareteknolog, mejeriteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om forskellige produktionsprocesser, alt efter hvilken specialisering du vælger.

Du skal efter første semester som procesteknolog vælge mellem tre specialiseringer: fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi.

Som færdiguddannet procesteknolog kan du bl.a. arbejde med at sikre og kontrollere kvaliteten og udvikle produkter i private og offentlige virksomheder.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af en fællesdel, hvor du det første halve år bliver introduceret til grundlæggende emner, som gælder alle studieretninger.

I fællesdelen lærer du om fagtekniske opgaver, som er vigtige for alle studieretninger. Du arbejder tæt på praksis og får blandt andet undervisning i kemi, mikrobiologi, fysik, matematik, hygiejne, måleteknik samt principper for dokumentation og kvalitetskontrol, som anvendes ude i erhvervet.

På uddannelsen får du undervisning i både en fællesdel og i den valgte specialisering.

Specialiseringer

Der er tre forskellige specialiseringer, som du kan vælge imellem:

 • Fødevareteknologi: Du lærer om fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og -kvalitet, certificering og produktudvikling
 • Mejeriteknologi: Du lærer om produktion af mejeriprodukter og produktionsfaciliteter
 • Procesteknologi: Du lærer om produktionsprocesser, certificering og procestekniske anlæg, f.eks. i bioteknologi, medicinal eller den kemiske industri

Titel

Du får titlen procesteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Nutrition and Technology.

Undervisning

En stor del af undervisningen indebærer praktiske øvelser i et proceslokale eller laboratorie. Derudover veksler uddannelsen mellem teori i klasselokalerne, gruppearbejde, projektarbejde og selvstudie.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for din valgte specialisering.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A 
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen til procesteknolog foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som procesteknolog kan du finde job både i det private og offentlige. Du kan arbejde i fx fødevareindustrien og medicinalindustrien. Du vil kunne arbejde med bæredygtig produktudvikling, fødevaresikkerhed, produktkvalitet, certificeringer, produktionsforståelse og -optimering.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse eller diplomuddannelse: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information