Foto af Metode- og planlægningstekniker
Job

Metode- og planlægningstekniker

Metode- og planlægningsteknikere yder teknisk eller klinisk bistand inden for en lang række fagområder.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder inden for industri, Byggeri, Transport m.v., Rådgivende ingeniører
Stillingsbetegnelser:
Metodetekniker, Planlægningstekniker, Organisationskonsulent, Arbejdsstudietekniker, Kvalitetstekniker, Driftsplanlægger

I næsten alle slags arbejdsprocesser laves studier og analyser af metoder og tidsforbrug for at finde nemmere, billigere og mere effektive måder at udføre arbejdet på.

Kort sagt udvikler de metoder til udførelse af bestemte arbejdsprocesser, ligesom de står for planlægning af arbejdsgange, produktionsmåder, undersøgelsesmetoder og lignende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af metodeplanlægger
Metodeplanlæggeren diskuterer nye procedurer med arbejdsledere i virksomheden.

Når man skal finde en ny måde at udvikle eller producere varer på, nye måder at bygge på, tilrettelægge undervisning eller føre tilsyn og kontrol med arbejdsprocesser, kan det være en metodetekniker eller planlægningstekniker, der udfører opgaven.

Teknikeren laver studier af de hidtidige måder at gøre tingene på, og resultaterne analyseres for at finde mere hensigtsmæssige metoder, der fx enten er billigere, hurtigere, mere miljøvenlige, tidsbesparende, personalebesparende, eller som anvender nyere teknologi end hidtil.

Metode- og planlægningsteknikere findes - med forskellig uddannelse, viden og kompetence - inden for industrien med tidsstudier og planlægningsopgaver, inden for forskning og undervisning, konstruktion, produktudvikling, planlægning, produktion, tilsyn eller administration.

Produktionsplanlæggere arbejder med planlægning og optimering af en produktion. Det handler om at udvikle og beskrive logistikker, der sikrer flow i hele virksomheden.

Metodeteknikere arbejder med fokus på at optimere produktionen. Kvalitetsteknikere arbejder med kvalitetsstyring og kvalitetskontrol (se Sikkerheds- og kvalitetsmedarbejder).

Salgsteknikere med optimering af salg og tilbudsgivning og driftsteknikere sørger for, at produktionen hele tiden afvikles under optimale forhold.

Metode- og planlægningsteknikere arbejder med flere former for måle- og arbejdsmetoder:

Arbejdsstudier omfatter metode- og tidsstudier. Arbejdsstudier bruges ofte som basis for beregning af løn og produktivitet.

Metodestudier har til formål at forenkle arbejdsprocessen, mens tidsstudier forsøger at fastsætte et optimalt tidsforbrug i produktionen.

Der findes flere former for tidsstudier, fx måling af tid, måling af frekvens og såkaldte syntetiske studier (fx MTM - Methods Time Measurement). Ved urstudier måler en arbejdsstudietekniker, hvor megen tid en erfaren medarbejder bruger på en given opgave.

Frekvensstudier drejer sig om at registrere, hvilke opgaver medarbejderne beskæftiger sig med på givne tidspunkter gennem en længere periode. Statistisk beregnes det så, hvor lang tid der er blevet brugt til de enkelte opgaver.

Uddannelsesbaggrund

Metode- og planlægningsteknikere kan have mange forskellige uddannelser afhængig af det brancheområde, de arbejder i.

Typiske uddannelser er Arkitekt, Byggetekniker, Bygningskonstruktør, Civilingeniør og Installatør inden for bygge og anlæg.

Audiologiassistent, Civilingeniør, Installatør, Elektronikfagtekniker, Maskinmester, Produktionsteknolog og andre inden for jern og metal.

Civilingeniør, Fiskeriteknolog, Bioanalytiker, Laborant eller Procesteknolog inden for kemisk og bioteknologisk industri samt fødevareindustri.

Design og business, Designer, Designteknolog, Modelkonstruktør og andre teknikere inden for tekstilområdet.

Logistikøkonom, Transport og logistik samt andre inden for transportområdet.

Der findes også planlægningsteknikere inden for højteknologiske områder som fx rumforskning.

Arbejdsplads

Metode- og planlægningsteknikere er ofte ansat direkte i virksomheden, især større produktionsvirksomheder i industrien. De kan også være ansat i rådgivende ingeniørfirmaer eller være selvstændige.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Metodetekniker, Planlægningstekniker41.464 kr.-37.409 kr.
Testtekniker, Tidsstudietekniker33.155 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Det typiske karriereforløb indebærer, at teknikere med erfaring fra forskellige typer produktion får efteruddannelse i virksomheden som metode- og planlægningstekniker.

Mere uddannelse

Kurser og efteruddannelse udbydes af de faglige organisationer og af private kursusudbydere.

Få mere at vide

Teknisk Landsforbund
www.tl.dk

Ingeniørforeningen i Danmark
ida.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Lederne
www.lederne.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.