Uddannelsen til Diplomingeniør - kemi og bioteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - kemi- og bioteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi/kemiteknik handler om at omsætte viden om kemi og forskningsresultater til praktisk anvendelse i industrien.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - kemi- og bioteknologi
Andre betegnelser:
Kemi og bioteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. kemisk og bioteknologisk procesteknik, almen og organisk kemi samt fysik og matematik.

Som ingeniør i kemi- og bioteknologi kan du arbejde med produktion, udvikling og rådgivning i virksomheder, der beskæftiger sig med kemiske og bioteknologiske processer.

Det kan bl.a. være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, i laboratorier og ved miljøforvaltninger. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomingeniører inden for kemi og kemiteknik arbejder med områder, hvor kemiske processer spiller en rolle. Det kan være så forskellige ting som produktion af cement og lægemidler til glatførebekæmpelse eller rensning af røg.

Uddannelsen giver dig den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet, som du vil møde efter endt uddannelse. Du får praktisk erfaring med de forskellige arbejdsområderne under den praktikperiode, der er indlagt i uddannelsen.

Der er forskelligt fokus i uddannelsen alt efter, hvor i landet du læser, og du har mulighed for at specialisere dig.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

 • Biologisk kemi
 • Fysik og matematik
 • Statistik
 • Kemiteknologi
 • Almen, uorganisk og organisk kemi
 • Materialelære
 • Teknisk termodynamik
 • Kemisk og evt. bioteknologisk procesteknik
 • Kemisk og evt. bioteknologisk produktion
 • Processtyring og -regulering

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienteret undervisning med projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Chemical Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Yderligere krav på Aalborg Universitet

 • Matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 4,0. 
 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlansk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Lyngby ved København, Odense og Aalborg.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU hedder uddannelsen kemi- og bioteknik og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Kemi- og bioteknik på DTU

Bemærk: Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen kemi- og bioteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Efter uddannelsen kan du læse videre til civilingeniør i kemi på SDU.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Kemisk procesteknik, som handler om design af anlæg til kemisk og bioteknologisk produktion
 • Bio- og fødevareteknologi, de industrielle teknikker til fermentering (gæring), forarbejdning og konservering
 • Analytisk kemi og kvalitetsstyring

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Kemi- og bioteknologi på SDU

Bemærk: Der er kun studiestart i september.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen kemi og bioteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Efter uddannelsen kan du læse videre til civilingeniør i kemi på AAU.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Miljøteknik

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Kemi og bioteknologi på AAU

Bemærk: Der er fri adgang, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene. Der er kun studiestart i september.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Esbjerg (Sommerstart)AO
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5,74,7

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og produktion af produkter, hvor kemiske og biokemiske processer indgår. Du kan komme til at arbejde i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger og i laboratorier såvel som i rådgivende virksomheder.

Du kan også komme til at beskæftige dig med projektering og drift af store produktionsanlæg, laboratorier, rensningsanlæg, kraftværker osv.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information