uddannelsen til diplomingeniør i kemi og økonomi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - kemiteknik og international business

Uddannelsen kombinerer økonomi og international business med det kemitekniske område, og du lærer at analysere og forklare en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - kemiteknik og international business
Andre betegnelser:
Diplomingeniør - teknologi og økonomi (kemi)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have indsigt i både den produktionsmæssige og den kommercielle side af en virksomheds drift. Du kvalificeres til at være et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder.

Du får bl.a. indsigt i energiudnyttelse, produktkvalitet og bæredygtighed i kemiske og bioteknologiske anlæg.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i kemiteknik og international business giver dig en bred viden om et teknisk fagligt område, samtidig med at du lærer om virksomheders økonomi, organisation og ledelse med fag som fx økonomistyring og erhvervsret.

Derudover lærer du om energiudnyttelse, produktkvalitet og miljø (bæredygtighed), og om hvordan man fremstiller sine produkter i kemiske og bioteknologiske anlæg. Du får indsigt i, hvordan et nyt produkt kan masseproduceres, så det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

Du får bl.a. undervisning i fag som organisk og uorganisk kemi, kemisk og bioteknologisk procesteknik, materiallære og teknisk termodynamik.

Undervisningen foregår som projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and International Business.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

  • Matematik A
  • Enten fysik B eller geovidenskab A
  • Enten kemi B eller bioteknologi A
  • Engelsk B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært på Lyngby Campus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby

DTU i Lyngby udbyder kemiteknik og international business som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen vil du kunne fungere som et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder. Du kan samarbejde og forhandle med kunder og underleverandører omkring produktudvikling, værdikæde optimering og projektstyring på tværs af landegrænser.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information