Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - kemiteknik og international business

Uddannelsen kombinerer økonomi og international business med det kemitekniske område.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - kemiteknik og international business
Andre betegnelser:
Diplomingeniør - teknologi og økonomi (kemi)
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og forklare en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde.

Du får bl.a. indsigt i energiudnyttelse, produktkvalitet og bæredygtighed i kemiske og bioteknologiske anlæg.

Som færdiguddannet kan du arbejde som specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i kemiteknik og international business giver dig en bred viden om et teknisk fagligt område, samtidig med at du lærer om virksomheders økonomi, organisation og ledelse med fag som fx økonomistyring og erhvervsret.

Derudover lærer du om energiudnyttelse, produktkvalitet og miljø (bæredygtighed), og om hvordan man fremstiller sine produkter i kemiske og bioteknologiske anlæg.

Du får indsigt i, hvordan et nyt produkt kan masseproduceres, så det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

Fag

Du får bl.a. undervisning i fag som:

 • Organisk og uorganisk kemi
 • Kemisk og bioteknologisk procesteknik
 • Materiallære
 • Teknisk termodynamik

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and International Business.

Undervisning

Undervisningen foregår som projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning.

Praktik

Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært i Lyngby.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)6.95.5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen vil du kunne fungere som et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder.

Du kan samarbejde og forhandle med kunder og underleverandører omkring produktudvikling, værdikæde optimering og projektstyring på tværs af landegrænser.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information