uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bioteknologi

På uddannelsen til diplomingeniør inden for bioteknologi lærer du om de bioteknologiske processer, der forgår i fx rensningsanlæg eller ved produktionen af medicin eller fødevarer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bioteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om den teknologi, der bruges, og får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du kunne arbejde med udvikling af nye og eksisterende anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser eller i den industrielle produktion inden for fx fødevare-, medicin- eller miljøområdet. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen vil du lære om det bioteknologiske område, herunder om hvordan man anvender mikroorganismer og enzymer til produktion af fx medicin og fødevarer eller ved rensning af spildevand eller i bioprocesanlæg, der omdanner affald til energi.

Indhold

Du får kendskab til teorierne inden for bioteknologien og arbejder med discipliner som fx:

 • Celle- og mikrobiologi
 • Bio- og proteinkemi
 • Almen, organisk og analytisk kemi
 • Matematik og statistik

Desuden vil du få kendskab til tekniske fag som kemiske enhedsoperationer, praktisk regulering og instrumentering, fermentering og reaktorteknik.

Du vil også kunne vælge en række valgfag, som retter sig mod procesteknologi, produktions- og virksomhedsledelse, spildevandsrensning, molekylærbiologi, samt kvalitetssikring og -kontrol.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde i grupper og laboratorieøvelser. Der er indlagt ½ års praktikophold i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Biotechnology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) med de specifikke adgangskrav: Matematik A, enten fysik B eller geovidenskab A og enten kemi B eller bioteknologi A
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med de specifikke adgangskrav: Matematik A, enten fysik B eller geovidenskab A og enten kemi B eller bioteknologi A
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne med de specifikke adgangskrav: Matematik A, enten fysik B eller geovidenskab A og enten kemi B eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse på videregående uddannelser.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 kræves desuden engelsk B.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og Kalundborg.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bioteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Herefter kan du vælge at læse videre til fx civilingeniør i Kemi og bioteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg udbyder bioteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Erhvervsakademier og professionshøjskoler - studiestruktur.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen Absalon  
Kalundborg (Sommerstart)AO
Kalundborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og produktion af produkter, hvor bioteknologiske processer indgår. Industriområderne omfatter bl.a. fødevare-, medicin-, miljø- og energiområderne.

Du kan få job som drifts- og produktionsingeniør, som arbejder med proceskontrol på grundlag af kemiske, fysiske og biologiske analyser. Styring, regulering og optimering af produktionsanlæg kan også blive et af dine ansvarsområder, såvel som udvikling og udbredelse af produktionsmetoder og processer, der kan sikre fx rent vand.

Du har desuden mulighed for at arbejde som forsøgs- og udviklingsingeniør og arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. Du kan også vælge at starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør, fx i kemi og bioteknologi på AU. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse tilvælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information