Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bioteknologi

På uddannelsen lærer du om de bioteknologiske processer, der forgår i fx rensningsanlæg eller ved produktionen af medicin eller fødevarer.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bioteknologi
Varighed:
3½ år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om den teknologi, der bruges, og du får en grundig ingeniørfaglig og teknisk viden om drift og produktion i forbindelse med anlæg, der bygger på bioprocesser.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du kunne arbejde med udvikling af nye og eksisterende anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser eller i den industrielle produktion inden for fx fødevare-, medicin- eller miljøområdet.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om det bioteknologiske område, herunder hvordan man anvender mikroorganismer og enzymer til produktion af fx medicin og fødevarer eller ved rensning af spildevand eller i bioprocesanlæg, der omdanner affald til energi.

Indhold

Du får kendskab til teorierne inden for bioteknologien og arbejder med områder som fx:

 • Celle- og mikrobiologi
 • Bio- og proteinkemi
 • Almen, organisk og analytisk kemi
 • Matematik og statistik

Desuden vil du få kendskab til tekniske fag som kemiske enhedsoperationer, praktisk regulering og instrumentering, fermentering og reaktorteknik.

Du vil også kunne vælge en række valgfag, som retter sig mod procesteknologi, produktions- og virksomhedsledelse, spildevandsrensning, molekylærbiologi, samt kvalitetssikring og -kontrol. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Biotechnology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde i grupper og laboratorieøvelser.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktikophold i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Absalon

På den engelsksprogede uddannelse (Bachelor of Engineering in Biotechnology) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i bioteknologi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.25.0
Professionshøjskolen Absalon  
Kalundborg (Sommerstart)AO 
Kalundborg (Sommerstart, engelsk)2.8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og produktion af produkter, hvor bioteknologiske processer indgår. Det kan fx være i fødevare-, medicin-, miljø- og energiindustrien.

Du kan få job som drifts- og produktionsingeniør, som arbejder med proceskontrol på grundlag af kemiske, fysiske og biologiske analyser. Du har også mulighed for at arbejde som forsøgs- og udviklingsingeniør og arbejde med udvikling af nye anlæg inden for biologisk produktion og spildevandsprocesser. 

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør, fx i kemi og bioteknologi på AU.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information