Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør i fødevareteknologi

På uddannelsen lærer du bl.a. at udvikle fremtidens fødevarer og nye bæredygtige produktionsmetoder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør i fødevareteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden inden for naturvidenskabelige fag som matematik, kemi, fysik og bioteknologi i en ingeniørmæssig sammenhæng med fokus på fødevareproduktion.

Du får en detaljeret forståelse af fødevarebranchen og dens aktuelle innovationsbehov.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde med produktudvikling, processtyring og kvalitetssikring i både små virksomheder og store industrikoncerner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig en naturvidenskabelig grundviden, der gør dig i stand til at forstå alle processer i en teknologibaseret fødevareproduktion, lige fra råvare til færdigt produkt. Du får samtidig indsigt i human ernæring, sensorik og lovgivning på området.

Specialisering

Der er mulighed for specialisering gennem arbejdet med konkrete cases. Interesserer du dig fx særligt for fødevarekemi, vil du kunne arbejde med udvikling af fødevarer med særlige funktionelle egenskaber eller sundhedsfremmende ingredienser. 

Det kan også handle om at udvikle nye maskiner, der kan effektivisere fremtidens fødevarefremstilling og sikre produktion på en miljømæssig forsvarlig måde.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

 • Celle- og mikrobiologi
 • Fødevareproduktion og processer
 • Almen kemi
 • Fødevarekemi
 • Matematik og statistik
 • Fysisk kemi og teknisk kemi
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Videnskabsteori

Titel

Du får titlen diplomingeniør i fødevareteknologi. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Food technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienteret undervisning med projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at løse forskellige typer af opgaver inden for udvikling af nye fødevarer eller ingredienser til fødevarer samt optimering af produktionsprocesser- og udstyr.

Du vil også kunne arbejde med udvikling af nye maskiner til produktion eller med effektivisering af produktionsprocesser i en virksomhed med fokus på fx konkurrencedygtighed, bæredygtighed eller ernæring. Du kan desuden komme til at arbejde som rådgivende ingeniører i specialiserede konsulentvirksomheder.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information