Erhvervsakademiuddannelse

Laborant

På uddannelsen lærer du fx at analysere fødevare- og miljøprøver, medicin og foretage kvalitetstest af produktionen i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Laborant
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU og praktikløn

Du får undervisning i fx kemi, bioteknologi, mikrobiologi og analyseteknik, så du kan gennemføre analyser i et laboratorie. 

Laboranter arbejder typisk inden for kvalitetssikring, forskning og udvikling eller kontrol, fordi de kan analysere alt lige fra bakterier og DNA til maling eller kosttilskud.

Som færdiguddannet kan du få job i bl.a. medicinal- og fødevareindustrien, i forskningslaboratorier eller i den kemiske industri.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

De fleste af de produkter, du støder på i din hverdag, har været i hænderne på en laborant, som har testet og kontrolleret råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne.

På uddannelsen lærer du at analysere mange forskellige prøver fra forskellige industrier og efterfølgende bearbejde resultatdata.

Uddannelsens hovedområder

Uddannelsen består af nogle obligatoriske hovedområder:

 • Grundlæggende laboratoriearbejde
 • Analyseteknik
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring
 • Kvalificering og validering. 

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Laborant AK. Den engelske titel er AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt, så du får en grundig indsigt i arbejdet på forskellige typer af laboratorier, fra kontrol- og analyselaboratorier til forsknings- og udviklingslaboratorier. Uddannelsen er ofte projektorienteret og veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i laboratoriet.

Praktik

I uddannelsen indgår en obligatorisk lønnet praktik, der varer knap et år, som kan være i Danmark eller udlandet. Praktikken kan være ulønnet, men er SU-berettiget, hvis den gennemføres i udlandet.    

Under praktikken bliver du typisk ansat ved analyse- eller forskningslaboratorier i private eller offentlige virksomheder, fx inden for den kemiske industri eller fødevare-, miljø- eller medicinalindustrien.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt, der typisk tager udgangspunkt i en problemstilling fra praktikstedet. Eksamen indeholder også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Erhvervsuddannelse: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Odense, Roskilde, Slagelse og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)5,2AO
København N (Vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)7,3AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)5,3AO
Slagelse (Sommerstart)AO 
Slagelse (Vinterstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)2,2AO
Hillerød (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få job både i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Du vil kunne få job i kontrol- og analyselaboratorier samt forsknings- og udviklingslaboratorier, fx på universiteter, i medicinal- og fødevareindustrien, i bioteknologiske virksomheder og inden for miljøsektoren eller den kemiske industri.   

Mere uddannelse

Der er mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en af følgende overbygninger

Du kan også tage en teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Birgitte Arentoft er uddannet laborant og ansat hos Novo Nordisk som udvikler af lægemidler.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.