laborantuddannelsen
Erhvervsakademiuddannelse

Laborant

På laborantuddannelsen beskæftiger du dig med bio- og kemiteknologiske emner. Du lærer bl.a. at analysere fx fødevarer for bakterier.

Fakta

Navn:
Laborant
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU og praktikløn

Gennem undervisning i kemi, bioteknologi, mikrobiologi og laboratorieteknik lærer du de grundlæggende forudsætninger for at udtage prøver og gennemføre analyser.

Som laborant kan du arbejde inden for mange brancher, bl.a. i medicinal- og fødevareindustrien, i forskningslaboratorier eller i den kemiske industri.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De fleste af de produkter, du støder på i din hverdag, har været gennem hænderne på en laborant. Laboranter tester og kontrollerer råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Under uddannelsen lærer du at analysere prøver inden for fx medicinalindustrien, fødevareindustrien og den kemiske industri.

Laborantuddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2½ år. Den er opdelt i en obligatorisk del, valgfrie uddannelseselementer og en praktikdel på knap et år.

Hovedfagene er kemi, mikrobiologi/bioteknologi og laboratorieteknik, men der indgår også fag som kvalitetsstyring og it.

Den obligatoriske del af undervisningen indeholder tre emneområder:

 • Laboratorieteknik og -forståelse
 • Kemiteknologi
 • Bioteknologi

De valgfrie elementer bygger på den viden, du har fået på den obligatoriske del.

Undervisningen er tilrettelagt, så du får en grundig indsigt i arbejdet på forskellige typer af laboratorier, fra kontrol- og analyselaboratorier til forsknings- og udviklingslaboratorier. Uddannelsen på skolen er projektorienteret og veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i laboratoriet.

Under virksomhedsuddannelsen kan du blive ansat ved forskningslaboratorier eller driftlaboratorier i virksomheder inden for fx fødevareindustrien, medicinalindustrien eller i den kemiske industri.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Odense, Roskilde, Slagelse og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Der er flere prøver i løbet af uddannelsen. Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojektsom typisk tager udgangspunkt i en problemstilling fra en virksomhed. Eksamen indeholder også en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik på C-niveau og enten kemi eller naturfag på C-niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommerstart)7,45,4
København N (Vinterstart)AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)5,9AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Holstebro (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Sjælland  
Roskilde (Sommerstart)7,96,0
Slagelse (Sommerstart)5,13,2
Slagelse (Vinterstart)AO
Roskilde (Vinterstart)AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)4,0AO
Viby J (Sommerstart, engelsk)AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommer- og vinterstart)5,9AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)8,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktikperioden får du løn (ca. 13.000-18.000 kr. pr. måned).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til laborant retter sig mod laboratoriearbejde i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Du vil blandt andet kunne finde arbejde ved forskningslaboratorier, i medicinal- og fødevareindustrien, i bioteknologiske virksomheder og inden for miljøsektoren eller den kemiske industri m.fl.

Der er mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en overbygning som enten professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi eller professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Du kan også tage en teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Brancher med flere end 50 nyuddannede

Rådgivende ingeniører omfatter bl.a. kontrol og undersøgelser af fødevarer, teknisk afprøvning samt bedriftssundhedstjeneste.

Brancher med færre end 50 nyuddannede

Kategorien Andre omfatter enkelte ansættelser i 60 meget forskellige brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

Birgitte Arentoft er uddannet laborant og ansat hos Novo Nordisk som udvikler af lægemidler.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.