foto af bioanalytikere
Professionsbacheloruddannelse

Bioanalytiker

Du lærer at udføre, kvalitetssikre og fortolke laboratorieanalyser, blodprøver og andre udvalgte undersøgelser.

Fakta

Navn:
Bioanalytiker, Bioanalytikeruddannelsen
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, gymnasiale enkeltfag eller specifik erhvervsuddannelse samt specifikke krav
Økonomi:
SU

En vigtig del af uddannelsen til bioanalytiker er kvalitetssikring af diagnostik. 

Du lærer fx at analysere forskellige typer af prøver fra patienter. Prøverne bruges af lægerne til at stille en diagnose, så patienten kan få den rette behandling.  

De fleste bioanalytikere arbejder på sygehuslaboratorier eller i andre dele af sundhedsvæsnet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får kompetencer til at udføre både undersøgelser på patienter og laboratorieanalyser samt sikre kvaliteten af resultaterne. Du lærer om sygdomme, og hvordan svar fra analyser kan bruges til at stille den rette diagnose.

Der er også fokus på det professionelle møde med patienter og pårørende ved fx blodprøvetagning.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og består af teoretiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen og praktikforløb primært på sygehuse. 

Fagområder

 • Sundhedsvidenskab og naturvidenskab: Omfatter fagene bioanalyse, kvalitetssikring og -udvikling, biomedicin og bioanalytisk diagnostik
 • Samfundsvidenskab og humanvidenskab: Du lærer bl.a. om bioanalytikerens roller, ansvarsområder og samarbejdsrelationer i sundhedsvæsenet, det at være patient i sundhedsvæsnet og kommunikation med patienter og pårørende

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Den engelske titel er Bachelor of Biomedical Laboratory Science.

Undervisning

Uddannelsen består både af teoretiske forløb på uddannelsesinstitutionen og praktikforløb på sygehuse. Der er fokus på at kombinere erfaringer fra praktikken med den teoretiske viden.

I de teoretiske forløb arbejdes der med holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, simulationstræning og laboratorieøvelser.

Praktik

I praktikforløbet følger du færdiguddannede bioanalytikere og deltager i deres daglige arbejdsopgaver. Du vil i praktikken bl.a. lære at anvende og vedligeholde højteknologisk analyseudstyr.

Afhængigt af praktiksted vil du i forskellig grad have kontakt til patienter. 

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige eksamener i løbet af studiet. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Hospitalsteknisk assistent (med speciale i neurofysiologi) eller social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 5 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C, matematik C, naturfag C, engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Matematik C med et gennemsnit på mindst 4,0

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen foregår i:

Uddannelsen online

Det er muligt at gennemføre store dele af den teoretiske del af uddannelsen online hos VIA (Aarhus) med en fremmødedag om ugen i gennemsnit.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)7.85.9
København N (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)AO 
Kalundborg (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)7.04.3
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)4.6AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart)8.66.6
Odense M (Vinterstart)6.1AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)7.46.4
Hjørring (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

De fleste bioanalytikere arbejder på sygehuslaboratorier eller på andre diagnostiske afdelinger på sygehuse. 

Der er også bioanalytikere, som arbejder i lægepraksis, forskningslaboratorier, private virksomheder som fx medicinalindustrien eller som sælgere eller produktspecialister i medicobranchen.

Andre arbejder som ledere eller undervisere. 

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information