Sundhedsfaglige område

Inden for dette område er der en lang række muligheder for at videreuddanne og specialisere sig inden for det felt, man til daglig beskæftiger sig med på hospitaler, klinikker eller i laboratorier.

Det gælder under sundhedsfaglig diplomuddannelse fx professionspraksis som bioanalytiker, jordemoder eller sygeplejerske. Men der er også uddannelsesmuligheder for tandplejere, eller inden for psykiatri, arbejde med ældre og ernæring og sundhed.

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.